FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning25/04/2022

Vilka brott riskerar man att göra sig skyldig till vid olovlig andrahandsuthyrning?

Hej! Kan jag som bor i en lägenhet med olovlig andrahandsuthyrning bli straffad på något sätt? Till exempel om min vän hyr ut sin lägenhet till mig utan kontrakt och utan lov från hyresvärden. Jag vet att min vän riskerar att få böter och kan bli av med sitt kontrakt. Men händer det mig något annat än att jag också riskerar mitt boende?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga så bor du i en hyreslägenhet. Personen som du hyr lägenheten av är förstahandshyresgäst och hyr lägenheten till dig i andra hand. Uthyrningen till dig har inte stöd i vare sig avtal mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen eller i lag. Det du undrar är om du riskerar att begå ett brott som du kan bli straffad för till följd av att du hyr den ifrågavarande lägenheten. 

Regler om hyra finns i hyreslagen som återfinns 12 kap. jordabalken. Precis som du säger angående din vän i exemplet så riskerar din vän att hyresvärden får rätt att säga upp hyreskontraktet (12 kap. 42 § 1 st 3 p JB). Om din vän tar emot en särskild ersättning för att du ska få hyra lägenheten så begår din vän ett brott. I sådana fall riskerar hen beroende på av vilken allvarlighetsgrad (ringa, normal eller grovt) brottet är att få ett straff som kan vara böter vid ringa brott eller upp till 4 års fängelse vid ett grovt brott (12 kap. 65 § JB). Begreppet särskild ersättning avser en ersättning utöver hyran. 

Även du som hyresgäst kan göra dig skyldig till ett brott om du betalar en särskild ersättning till förstahandshyresgästen. Har du betalat en särskild ersättning till förstahandshyresgästen så riskerar du om brottet är grovt upp till 4 års fängelse. Vid bedömning av om brottet är grovt så beaktas särskilt om du har betalat ersättning av betydande värde, om du har använt en urkund eller något annat som är straffbart enligt 14 eller 15 kap. brottsbalken eller om du har lämnat en osann uppgift till en myndighet. För brott av normalgraden så riskerar du att bli dömd till ett straff i form av böter eller upp till 2 års fängelse. För ringa brott så har du inget straffrättsligt ansvar och kan därför inte få något straff (12 kap. 65 b § JB). 

14 kap. brottsbalken tar sikte på brott där det skett en förfalskning. Till exempel förfalskning av en urkund (14 kap. 1 § BrB). En urkund är exempelvis ett körkort eller ett pass men kan även vara en namnteckning. 15 kap. brottsbalken tar sikte på sanningsbrott vilket innebär att man ljugit vid ett tillfälle då det är förbjudet att ljuga, till exempel under vittnesed (15 kap. 1 § BrB). 

Avslutande ord

Om du inte har betalat en särskild ersättning till förstahandshyresgästen så riskerar du inte direkt att göra dig skyldig till ett brott. Det kan ändå vara viktigt att uppmärksamma att när du hyr din lägenhet olovligt så kan det ha skattekonsekvenser. Beroende på flera omständigheter innefattande dina ekonomiska förhållanden kan du därför eventuellt göra dig skyldig till någon form av skattebrott. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Hittade du inte det du sökte?