Vilka brott gör man sig skyldig till genom att "titta på tjejers rumpor"?

FRÅGA
kan man bli anmäld för att titta på tjejers rumpor och isåfall vad skulle det kunna kategoriseras som?!
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag har förstått din fråga som att du undrar vilket/vilka brott man kan göra sig skyldig till genom att "titta på tjejers rumpor". Reglerna som är relevanta för att kunna besvara din fråga finns i Brottsbalken (BrB).

Att titta på andra personers rumpor kan ses som sexuellt ofredande. Enligt lagen döms den som genom handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år (6:10 st. 2 BrB).

Om det inte går att fastställa att handlingen haft ett sådant sexuellt inslag, att det var ägnat att kränka personens sexuella integritet, så kan den istället ses som ofredande. Enligt lagen döms den som utsätter någon för hänsynslöst agerande och handlingen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4:7 BrB).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll