Vilka bevis krävs för att dömas för sexköp?

FRÅGA
hej jag är intresserad om sexköp case om den kändis som åkte fast. Låt oss säga att han hade nekat till misstankarna om sexköp. hur starka bevis behöver polisen ha för att man egentligen för att bli fäld. räker det med att han bara kom ut från lägenheten och har ringt det nummret? Polisen har ju inga kammror i själva lägenheten och om han har betalat kontant så finns det ju inga bevis på att en betalning har ägt rum. Kan han säga till exempel. jag svarar inte på frågor till polisen? Polisen: vad gjorde du där? svarar inte på frågor. Polisen: vi vet att det jobbar prostituterade i lägenheten du kom från. X: jag svarar inte på frågor. Vi vill höra din varation. X: jag svarar inte på frågor. Polisen: Du kan väl vara stå för vad du har gjort? X: jag svarar inte på frågor. osv osv. Tjejen i fråga vill bara bli lämnad i fred från Polisen. Räcker det som bevis att han bara kom ut från lägenheten och har ringt numret? som jag har läst är polisens starkaste vapen att folk vill berätta sin historia och erkänner. Polisen får beslag ta telefonen som jag har förstått men inte lösenordet till telefonen. och får bara genom en åklagares tillåtelse att bryta sig in i telefonen. och om bara ex address finns i telefonen i sms form kan det då räcka till åtal och eventuellt en fällande dom? jag förstår att det inte kan vara lätt att svara på. låt oss även säga att X hade använt enbart whatsapp som bara är krypterade samtal och sms . då kan Polisen inte heller använda det som bevisning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I brottmål ligger bevisbördan alltid på åklagaren. Åklagarens bevisbörda innebär att den ska visa att den tilltalade handlat i enlighet med den beskrivning av brottet som åklagaren gör gällande. Bevisningen som krävs för att den tilltalade ska dömas är att det är ställt utom rimligt tvivel att vederbörande gjort sig skyldig till det beskrivna brottet. Utom rimligt tvivel är ett högt ställt krav och innebär att åklagarens bevisning ska vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte i sig att den tilltalade kan hitta på vilken historia som helst för att hen befunnit sig på platsen; en historia som är osannolik eller som framstår som en efterhandskonstruktion ska inte beaktas då det inte heller utgör rimligt tvivel. Exakt vart gränsen går för vad som är en rimlig eller orimlig berättelse kan tyvärr inte redogöras för, det är något som får bedömas i det enskilda fallet utifrån dess omständigheter.

Den som blir förhörd av polis är inte skyldig att medverka eller att svara på några frågor (ungefär så som du beskriver det i din fråga). Den tilltalade har rätt att inte besvara frågor och har ingen skyldighet att heller tala sanning. Vad som sägs i förhör är inte avgörande för eventuell dom, utan det är vad som sägs och bevisas under huvudförhandlingen som läggs till grund för domen. Om den tilltalade säger en sak i polisförhör, och en annan sak under huvudförhandlingen, kan de förhör som hållits åberopas och läsas upp.

När någon grips misstänkt för sexköp är det förhållandevis vanligt att vederbörande erkänner på plats och accepterar ett strafföreläggande. Strafföreläggandet utfärdas och består i böter. Det innebär även att den misstänkte inte behöver infinna sig till rättegång; strafföreläggandet "ersätter" rättegången. Om den misstänkte däremot nekar kommer åklagaren att göra en bedömning av huruvida det ska väckas åtal eller ej. I regel väcks det åtal om en misstänkt vägrar att godta ett strafföreläggande. Under huvudförhandlingen kan åklagaren åberopa bevisning; det kan vara t.ex. förhör med polisens spanare, förhör med den som sålt sexuella tjänster, förhör med den tilltalade, SMS-konversationer, bilder, annonser m.m.

Svaret på din fråga är kortfattat att det krävs att åklagaren förebringar sådan bevisning att åtalet är ställt utom rimligt tvivel. Det är inte ovanligt att den som säljer sexuella tjänster berättar vad som hänt; det är inget brott att sälja sexuella tjänster. Vanligen föregår tillslag som det du refererar till utifrån spaning. I domar jag läst inför svaret till dig är det t.ex. inte ovanligt att polisen lyssnar utanför dörren efter vad som sker i rummet. Om någon grips på "bar gärning", vilket inte är ovanligt när polisen går in, finns det mycket som talar för att det kan röra sig om köp av sexuella tjänster. Framförallt om det finns stödbevisning i form av SMS och spaning. Det ska inte förglömmas att det inte är bara den tilltalades telefon som kan kontrolleras utan även den som sålt sexuella tjänster. Om den som grips på bar gärning har en förklaring som inte är orimlig, och inte framstår som en efterhandskonstruktion, kan den givetvis skapa det tvivel som är tillräckligt för att åtalet inte ska vara ställt utom rimligt tvivel.

Jag noterar att du beställt telefonuppföljning till din fråga. Dessvärre har vi inte möjlighet att ringa upp utländska telefonnummer. Du är dock varmt välkommen att återkomma med ett svenskt nummer jag kan nå dig på så bokar vi in en tid för telefonåterkoppling. För det ändamålet, och för det fall att något är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89905)