FrågaAVTALSRÄTTAvtal06/04/2022

Vilka betalningsvillkor gäller?

Hej, vi har anlitat en firma som gör om vårt badrum. Vi har nu fått en första delfaktura med 10 dagar på oss att betala. I den accepterade offerten står det att betalningsvillkoren är 10 dagar, men i det påskrivna kontraktet vi har (hantverkarformulär 17 tror jag det står, en standardmall) så nämns inget om detta, utan där står det att, om inget annat anges eller avtalats, så gäller betalningsvillkor om 30 dagar. Vad gäller, kontraktet eller offerten?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det bör nämnas att det inte finns någon särskild lag som reglerar din frågeställning. Frågan besvaras därför bäst med hjälp av avtalsrättsliga principer.

Det korta svaret på din fråga är att betalningsvillkoret är 10 dagar, nedan följer en förklaring till detta.

Genom att företaget lämnat en offert som ni har accepterat så har ett bindande avtal uppstått mellan er. Det som framgår av offerten utgör därför avtalsvillkor. Om ni även skrivit under ett hantverkarformulär ingår även de villkoren i ert avtal. Både det som är specificerat i offerten och det som framgår av hantverkarformuläret gäller alltså samtidigt. Du skriver däremot att formuleringen i hantverkarformuläret lyder enligt följande: om inget annat anges eller avtalats, så gäller betalningsvillkor om 30 dagar. Bestämmelsen i hantverkarformuläret blir alltså först aktuell om inget annat har bestämts kring när betalning ska erläggas. Eftersom ett betalningsvillkor om 10 dagar framgår av offerten har ni alltså avtalat om annat och bestämmelsen i hantverkarformuläret aktualiseras därför inte.

Jag hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänligen,

Frida KällhageRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”