FrågaFAMILJERÄTTGod man09/01/2021

Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?

Hej!

Min bror har en utvecklingsstörning och har förvaltare. Han bor på vårdinrättning men vill nu plötsligt flytta till annan kommun. Det kommer att bli dåligt för honom. Han kan inte ta såna beslut själv. Hans förvaltare påstår att han får bestämma själv var han ska bo. Stämmer det att någon utan konsekvenstänk kan bestämma hur som helst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller förvaltarskap så regleras det i 11 kap. föräldrabalken (FB) där det framgår av dess 7 § att det främsta syftet med ett förvaltarskap är att förvaltaren ska vårda den enskilde och dess egendom i den mån den enskilde själv inte är kapabel till att göra det. Av samma regel framgår det även att förvaltarskapet kan begränsas till att avse en viss egendom eller angelägenhet eller i övrigt särskilt anpassas till den enskildes behov. Av 11 kap. 8 § FB stadgas att den enskilde trots förvaltarskapet är berättigad att sluta avtal om tjänst eller arbete, förfoga över vad hon eller han förvärvat genom eget arbete samt förfoga över det han eller hon förvärvat genom arv, gåva eller testamente.

Det framgår inget av din fråga om att förvaltarskapet över din bror är ägnat att avse viss egendom eller anpassat på ett sådant sätt att förvaltaren har befogenhet att förordna över personliga saker såsom var din bror ska bosätta sig och inte. En motsatsvis tolkning av det skulle isåfall vara att förvaltaren inte har några befogenheter att motsätta sig din brors beslut, för förvaltaren har ingen beslutanderätt inom sådana områden.

Däremot, ska en förvaltare såklart alltid beakta den enskildes bästa vilket innebär att ifall en sådan flytt enbart skulle medföra problematik som din bror kanske inte är helt införstådd med som du beskriver det, är givetvis den bästa lösningen ifall förvaltaren försöker nå någon slags överenskommelse med din bror angående detta, just utifrån hans eget bästa.

Sammantaget, har förvaltaren inga befogenheter att fatta beslut åt din bror inom det området, men de skulle givetvis kunna försöka nå någon slags överenskommelse med beaktande av samtliga intressen och främst din brors eget bästa.

Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén FredrikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000