Vilka beskattningskonsekvenser följer om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde?

Hej

Jag är tillsammans med mina två syskon delägare till en sommarstuga. Stugan var en gåva från våran far. Taxerings värdet är ca 400.000kr. Jag funderar på att ge/sälja min andel av stugan till mina syskon. Vilka skatte pliket finns om jag sålde min 1/3 del för en 1/3 av taxerings värdet eller är det bäst skattemässigt om jag gav det som gåva.

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka beskattningskonsekvenser som följer av att du antingen säljer eller ger din tredjedel av sommarstugan som gåva till dina syskon. Regler som behandlar dessa frågor finns i inkomstskattelagen (IL).

Om fastighetens taxeringsvärde är 400 000 kr, är din del av fastigheten 400 000 * 0.33 = ca 132 000 kr.

Vad blir beskattningskonsekvensen av att ge bort din del av fastigheten som gåva?

Gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet, alltså att du inte får någon motprestation av gåvotagaren. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns en gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.

Vad blir beskattningskonsekvensen av att sälja din del av fastigheten till ett pris understigande 1/3 av fastighetens taxeringsvärde?

Vid beskattning av fast egendom tillämpas huvudsaklighetsprincipen vid blandande fång. Ett blandat fång innebär att överlåtelsen delas upp i en benefik del (gåvodel) och en onerös del (köpdel). Om överlåtelsen till största delen är benefik definieras hela överlåtelsen som en gåva, och är därmed skattefri.

Som referensvärde för att avgöra hur stol del som är benefik används fastighetens taxeringsvärde, som motsvarande din tredjedel av hela fastigheten utgör en summa på ca 132 000 kr. Om du överlåter sommarstugan till en lägre ersättning än detta anses därmed hela överlåtelsen vara en gåva, vilket resulterar i att den blir skattefri, under förutsättning kraven på förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet är uppfyllda (8 kap. 2 § första stycket IL).

Vad blir beskattningskonsekvensen av att sälja fastigheten till ett pris överstigande 1/3 av fastighetens taxeringsvärde?

Skulle fastigheten däremot överlåtas till en summa som överstiger taxeringsvärdet, definieras hela överföringen som onerös, vilket resulterar i att överföringen kommer kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL), om en kapitalvinst har uppkommit.

Med kapitalvinst i inkomstslaget kapital avses en vinst eller förlust vid avyttring (försäljning/byte) av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).

Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom du och dina syskon fått sommarstugan i gåva av er far får ni använda er av hans omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Ni inträder i hans skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation.

För din del hade detta inneburit att kapitalvinsten blir försäljningsersättningen minus 1/3 av din fars omkostnadsbelopp minus eventuella försäljningskostnader. Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).

Sammanfattning

Utifrån dina uppgifter i frågan kan jag dessvärre inte beräkna exakt hur stora beskattningskonsekvenserna hade blivit om du sålt din del av stugan till ett pris överstigande 1/3 av taxeringsvärdet, eftersom jag inte vet vilket omkostnadsbelopp din far hade för fastigheten, eller vilka förbättringsutgifter ni haft. Mitt råd till dig är därför att du antingen ger bort hela fastigheten som gåva, eller säljer den till en summa som understiger 1/3 av taxeringsvärdet, då detta inte resulterar i några beskattningskonsekvenser eftersom gåvor är skattefria om de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”