FrågaPROCESSRÄTTDomstol27/02/2018

Vilka avgör tvister mellan hyresgäst och fastighetsägares försäkringsbolag gällande vållande av vattenskada?

om en tvist uppstår mellan hyresgäst och dennes hyresvärds försäkringsbolag angående vem som varit vållande i samband med en olycka som drabbat hyresvärdens fastighet (en vattenskada) VEM är det då som kan/skall pröva tvisten och lösa tvisten genom ett beslut ? Kan Hyresnämnden ta ett sådant beslut ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då detta rör sig om en tvist mellan en privatperson och ett företag och frågan inte ligger inom hyresnämndens beslutandekompetens så ska denna tvist avgöras av allmän domstol. Med allmän domstol avses tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen.

Det är alltså tingsrätten som första instans som ska pröva denna typen av tvist.

På hyresnämndens hemsida så kan du se vilka typer av tvister som hyresnämnden beslutar i. Här finns också exempel på hyrestvister som ska avgöras av tingsrätten istället för hyresnämnden.

Länk: http://www.hyresnamnden.se/sa-gar-det-till/arenden-i-hyresnamnden/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo