Vilka åtgärder får en vd vidta inom ramen för den löpande förvaltningen?

2019-05-31 i Bolag
FRÅGA
Ett företag med bestående av två delägare där en är styrelseordförande och den andra vd står i avtalet följandeFirman tecknas av båda ägarna tillsammans, Dessutom skall verkställande direktören ha rätt att teckna Bolagets firma rörande den löpande verksamheten.Ingår anställning av personal i "löpande verksamhet"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De beslut som VD:n själv får fatta regleras i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (ABL) (se även 8 kap. 36 § ABL). Av första stycket framgår att vd:n ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Av andra stycket framgår att den löpande förvaltningen inte omfattar åtgärden utav ovanligt slag eller av stor betydelse, men att sådana åtgärder får fattas om bolaget annars skulle drabbas av väsentlig olägenhet och att styrelsen underrättas om åtgärden.

Begreppet "löpande förvaltning" är relativt, det vill säga att det beror på bolagets art och storlek. Utgångspunkten ligger dock i att VD:n ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för driften av bolagets rörelse. Som exempel på löpande förvaltning nämns i förarbete att ingå avtal med leverantörer och kunder eller anställningsavtal, men att det måste ske en gränsdragning när dessa avtal är av ovanligt slag eller stor betydelse, vilket i sin tur är beroende av företagets art och storlek. I ett större företag med många anställda ligger således att ingå anställningsavtal inom vd:ns kompetensområde medan det i ett mindre företag där nyanställningar hör till ovanligheterna så ligger det utom vd:ns kompetens såvida bolaget annars inte skulle drabbas av en väsentlig olägenhet.

Överskrider vd:n sin kompetens, alltså fattar ingår ett avtal utanför den löpande förvaltningen, så är avtalet endast ogiltigt om bolaget kan visa att motparten kände till eller bort ha känt till att vd:n handlade utanför sin kompetens (8 kap. 42 § första stycket ABL).

Som framgått ovan är det ej möjlighet ett besvara din fråga med ett enkelt ja eller nej, utan utifrån ovan angivna kriterier hoppas jag att du själv har givits möjlighet att besvara frågan.

Hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (601)
2019-12-14 Betalningsansvar för bolagsmän i enkla bolag
2019-12-11 En annan delägare försöker dölja något från mig
2019-12-08 Nekad rätt till insyn i aktieboken
2019-12-08 Har man rätt till utdelning om man äger 5 % procent i ett aktiebolag?

Alla besvarade frågor (75564)