Vilka arvsregler gäller för arvlåtare när arvtagare är bosatt utomlands?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=SVVi är bosatta i Sverige o är svenska medborgare sedan födseln. Vi har en dotter som är skriven i Danmark, vad gäller för hennes arv från oss i Sverige med tanke på arvsskatt o boavgift?

Tack

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar er fråga som att ni från Sverige vill efterlämna arv till er dotter som är bosatt i Danmark och undrar vilket lands arvsregler som är tillämpliga.

Vid frågor om arv med internationell anknytning är det EU:s arvsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012) som gäller. Huvudregeln är att lagen i det land där arvlåtaren har hemvist vid tidpunkten för sin död ska tillämpas på arvet (art. 21.1). Om du/ni avlider i Sverige är det således vad som står i svensk lag avseende arvsskatt och boavgift som ska tillämpas, oavsett om er dotter är bosatt utomlands eller ej.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning