Vilka ärver min lägenhet i Spanien?

FRÅGA
Godmorgon. Jag behöver hjälp med en sak. Jag har köpt en lägenhet i Spanien. Jag är inte gift. Jag har aldrig varit gift eller sambo. Jag har inga barn. båda föräldrarna lever och jag har några syskon. Jag vill skriva testamente och att arvtagaren/ arvingen ska vara en vän, juristen här i Spanien säger att det inte är möjligt utan föräldrarna är de som blir arvingar !Jag tycker det är konstigt men jag vet ingenting om lag o juridik. Är det verkligen så? Finns ngt sätt att annan än syskon/ föräldrar blir den som får ärva ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga har två delar – först måste tillämplig lag konstateras och därefter kan vi se vad den lagen säger.

Tillämplig lag

Först måste som sagt avgöras vilken lag som blir tillämplig. Utgångspunkten är att lagen där du har hemvist när du avlider kommer att reglera hela ditt arv, dvs. allt du äger (art. 21.1 Arvsförordningen). Normalt är hemvisten inte svår att avgöra utan det är där du bor. Ett undantag till utgångspunkten är om det framgår av alla omständigheter att du vid din död hade uppenbart närmare anknytning till annat land (art. 21.2 Arvsförordningen). Det blir sällan aktuellt.

Ett annat undantag är om du gör ett lagval genom testamente. Du kan då välja de länder du är medborgare i (art. 22 Arvsförordningen). Det finns olika sätt ett lagval kan göras. Gör du valet i Sverige räcker det med att det uppfyller de svenska kraven på testamente för att vara giltighet (art. 27 Arvsförordningen). Ett svenskt testamente ska vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Vittnena ska skriva under direkt efter (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Bor du t.ex. i Sverige vid din död så kommer svensk lag att tillämpas på arvet i sin helhet. Har du flyttat till Spanien kommer det styra arvet. Vill du inte att landet du bor i ska reglera ditt arv kan du genom testamente istället välja det landet du är medborgare i.

Vad säger tillämplig lag?

Svensk lag

Blir det svensk lag kan du fritt testamentera bort dina tillgångar. En person som har barn, barnbarn, barnbarnsbarns osv. kan bara testamentera bort hälften av sin egendom (7 kap. 3 § ärvdabalken). Du har dock inga barn och kan alltså testamentera bort allt. När du upprättar ditt testamente bör du peka ut personen specifikt.

I ditt fall tillåter alltså svensk lag att du testamenterar din egendom som du vill. Bor du i Sverige idag behöver du inte göra någonting annat än att upprätta ett testamente. Flyttar du utomlands och är svensk medborgare kan du i ditt testamente skriva att svensk rätt ska styra ditt arv i sin helhet. För att vara på den säkra sidan kan du skriva in det i ditt testamente även om du bor kvar i Sverige.

Idag finns ingen arvsskatt i Sverige men eftersom lägenheten är i Spanien kan de dock ha rätt att ta ut arvsskatt.

Sammanfattningsvis kan sägas att landet där du bor vid din död styr arvet i sin helhet. Du kan om du vill istället välja lagen i det land du är medborgare i. Svensk lag tillåter dig att testamentera så som du vill. Därför råder jag dig att om du är svensk medborgare i ditt testamente välja svensk rätt. Bor du i Sverige vid din död sker det automatiskt.

Jag vet inte varför den spanska advokaten gav dig ett annat besked. Kanske är spansk arvsrätt annorlunda och tillåter inte dig att testamentera fritt. Den spanska advokaten tog hur som helst inte hänsyn till att det kanske inte blir spansk lag som reglerar ditt arv.

Vill du ha hjälp att upprätta ett giltigt testamente med lagval kan du ringa 08-533 300 04.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (837)
2020-08-12 "executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

Alla besvarade frågor (82781)