Vilka är förutsättningarna för att få uppehållstillstånd om en avser att bli sambo?

Kan min flickvän som är gift få uppehållstillstånd i Sverige för att leva med mig som sambo?

Min flickvän är gift och bor i Filippinerna. Hon är separerad sen 2012, hon bor inte längre ihop med sin make. Det går inte att skilja sig i Filippinerna (enda landet i världen + Vatikanen där det ej är möjligt).

Vi vill leva tillsammans som sambo i Sverige. Vi har varit ett par sen 2014. Vi känner varann sen långt tidigare, sen 2002, och har träffats många gånger i Filippinerna. Hon var här på besök i drygt ett år under 2018-19 och vi levde då tillsammans som ett samboförhållande. Vi är väldigt seriösa med vår relation och jag har mycket god ekonomi samt boende. Jag är född i Sverige och är svensk medborgare. Jag är skild från ett tidigare äktenskap och lever nu ensam. Hon har sökt om uppehållstillstånd (UT).

Kan det faktum att hon fortfarande är gift orsaka att Migrationsverket avslår hennes ansökan ?

Det står klart och utryckligt i Utlänningslagen att UT får ges till utlänning som har för avsikt att inleda samboförhållande:

3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga kort som: huruvida din flickvän som bor och är gift i filippinerna kan få uppehållstillstånd i Sverige. För att besvara din fråga, har jag varit i kontakt med Migrationsverket. De har i princip svarat att varje fall bedöms enskilt, utifrån omständigheterna i det specifika fallet. I detta fall kan jag alltså enbart utgå ifrån de allmänna kraven för att kunna få uppehållstillstånd och säga vad utgången skäligen kan bli.

Utgångspunkten är Utlänningslagen, som till stor del reglerar bland annat utlänningars förutsättningar att få uppehållstillstånd i Sverige.

Sammanfattningsvis finns det två sätt för en person att få uppehållstillstånd. Antingen om hen är blivande anhörig eller familjemedlem till en person som redan bor i Sverige.

Uppehållstillstånd till blivande anhöriga

Avseende blivande anhöriga, får uppehållstillstånd ges till en utlänning som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 a punkt 1). Vid bedömningen för uppehållstillståndet beaktas nedanstående:

1. Förhållandet ska framstå som seriöst. Seriositeten i förhållandet baseras på att det ska ha varat en viss tid och paret ska ha träffats i alla fall i en viss utsträckning. Vidare ska paret ha god kännedom om varandra och ska kunna kommunicera på ett gemensamt språk. En stark faktor som också beaktas är om paret väntar barn tillsammans

2. Om den som ansöker om uppehållstillstånd har gjort sig skyldig till någon slags brottslighet och/eller misskötsamhet. Här beaktas även om utlänningen eller utlänningens eventuella barn kan antas bli utsatt för våld av anknytningspersonen (personen som redan bor i Sverige) (utlänningslagen 5:17 stycke 1).

3. Försörjningskrav. Slutligen krävs att anknytningspersonen kan försörja sig och har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och för utlänningen (utlänningslagen 5:3 b).


Dessa tre förutsättningar kommer alltså att beaktas av Migrationsverket och kan redan nu ger er en fingervisning i hur stor framgång flickvännen kan ha i att få uppehållstillstånd. Eftersom att jag inte fått några detaljer kring dessa, kan jag inte heller uttala mig kring det. Vad gäller giftermålet i Filippinerna, kan jag enbart gissa att Migrationsverket inte kommer att haka upp sig på det då det ju inte kan annuleras på grund av Filippinernas lagar. Istället kan Migrationsverket fokusera på flickvännens vilja, vilket faktiskt är att bli din sambo.

Har du ytterligare någon fråga, är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på: 08 533 300 04.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning