Vilka är de objektiva och subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?

FRÅGA
Vilka är de objektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?Vilka är de subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta vilka som är de objektiva respektiva subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt. Brottsbalken (BrB) är tillämplig lag.

Objektiva och subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap., 1 §, BrB).

De objektiva rekvisiten är därmed att man genomför ett samlag, eller annan jämförlig sexuell handling och att motparten inte deltar frivilligt.

För att gärningsmannen ska kunna dömas för brottet fordras att även subjektiva rekvisit är uppfyllda för personligt ansvar. När det gäller våldtäkt enligt 6 kapitel 1 § brottsbalken krävs att det subjektiva rekvisitet uppsåt är uppfylld (1 kap., 2 §, BrB). Uppsåt innebär att gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt) eller åtminstone är likgiltig inför om effekten inträffar. Uppsåt kan indelas i tre olika kategorier:

Avsiktsuppsåt föreligger när gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt). Insiktsuppsåt är när gärningsmannen inser att effekten kommer att inträda som följd av hens handling. Här krävs inte att gärningsmannen eftersträvar effekten (våldtäkt), utan det är tillräckligt att hen har insikt om vad som kommer att följa av handlingen. Likgiltighetsuppsåt föreligger när gärningsmannen har insett risken för effekten (våldtäkt) och är likgiltig inför detta.

För att det subjektiva rekvisitet "uppsåt" täcks räcker det alltså att gärningsmannen har likgiltighetsuppsåt.

Oaktsam våldtäkt

Tänk på att oaktsam våldtäkt är kriminaliserad (6 kap., 1 a §, BrB).

Brottets objektiva rekvisit är samma som ovan.

Men det subjektiva rekvisitet är annorlunda: För detta brott krävs inget uppsåt, utan det subjektiva rekvisitet är istället oaktsamhet. Oaktsamhet är när man inte har varit tillräckligt aktsam och aktsamhet hade kunnat begäras i just den situationen. För ansvar krävs grov oaktsamhet.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (398)
2021-05-07 Är det ett incestbrott att höra ljud av samlag?
2021-04-30 Bevisbördan vid sexuella hot
2021-04-20 Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?
2021-04-19 Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?

Alla besvarade frågor (92141)