Vilka anspråk på ersättningar kan min son göra efter sin fars bortgång?

2019-07-30 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Min 5 åriga sons pappa gick bort tidigare i år. Jag undrar vad för ekonomiskt stöd min son har rätt till då? Barnpension kommer det, men samtidigt togs underhållsstödet bort. Det betyder ju då att min son inte kan erhålla dom pengarna. Får inte barnet "ärva" någonting från sin bortgångna förälder? Om det inte finns något som denne ägde/hade som kan delas?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du nämner så har din son rätt till barnpension efter hans bortgångne far. Barnpension ska som huvudregel utges till efterlevande barn till en avliden förälder, som en kompensation för den försörjning som barnet genom förälderns bortgång går miste om. Barnpensionen beräknas på den avlidna förälderns allmänna pension, och kan därför skilja sig mellan olika familjesituationer.


Om barnpensionen inte uppgår till 40% av prisbasbeloppet per år (vilket innebär en gräns på 1550 kr/månad) så kan barnet även ha rätt till efterlevandestöd, som är ett särskilt skydd för barn med låg barnpension. Om din sons barnpension alltså inte uppgår till 1550 kr per månad, har han alltså rätt till efterlevandestöd som kompenserar upp till detta belopp. Du behöver ofta inte själv ansöka om detta typ av stöd, men för säkerhets skull kan det vara bra att du hör av dig till pensionsmyndigheten med eventuella frågor.


Sist, men inte minst, har vi även frågan om arv. Om den avlidne inte hade en maka eller några andra barn än din son så ska er son ärva hela kvarlåtenskapen enligt vad som brukar kallas "den legala arvsordningen" (den ordning som arvskiftet vanligen sker i). Om fler barn finns med i bilden så ska de dela lika på kvarlåtenskapen. Om din sons far efterlämnar en maka så ska hon som huvudregel ärva först, till den del hon kan tillförsäkras fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen innehåller en större förmögenhetsmassa så kan din son kräva ut sin arvslott efter att den efterlevande makan tillförsäkrats egendom till värdet av fyra prisbasbelopp.

Ett testamente kan också inkräkta på din sons arvsanspråk. Din sons far kan ha testamenterat bort en del av, eller hela, sin egendom till någon utomstående. Er son kan dock i detta fall s.k jämka testamentet för att få ut sin "laglott". Laglotten utgör hälften av vad arvingen enligt den legala arvsordningen skulle ärvt. Ifall er son var det enda barnet, så kan han alltså "framtvinga" ett arv av hälften av kvarlåtenskapen om fadern testamenterat bort alltihop.Jag hoppas att du finner svaret användbart!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (372)
2020-03-31 När får gemensamma barn ut arv efter att en förälder avlidit?
2020-03-26 Ärver särkullbarn och gemensamma barn lika?
2020-03-25 Arvsordning och vad som bör finnas med i ett testamente
2020-03-18 Bröstarvinge som bor utomlands

Alla besvarade frågor (78651)