Vilka ändringar får en hyresgäst göra i en lägenhet?

2019-05-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Ingår balkong eller uteplats i hyran och får man t. ex sätta upp ett växthus på sin balkong eller uteplats om man bor i ett hyreshus?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka ändringar en hyresgäst får göra i lägenheten.

Eftersom det rör sig om en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (också kallad hyreslagen) tillämplig. Huvudregeln för en hyresrätt är att hyresgästen har en ganska vidsträckt vårdplikt för lägenheten (12 kap. 24 § JB). Vårdplikten innebär att hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten och det som hör till lägenheten. Som huvudregel hör balkong/uteplats till lägenheten. En bostadshyresgäst får på egen bekostnad utgöra vissa åtgärder i lägenheten. Med åtgärder avses målning , tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Om dessa åtgärder skulle minska lägenhetens värde, har hyresvärden rätt till ersättning från hyresgästen för skadan som uppstått. (12 kap. 24 a § JB) Det går inte att ge ett konkret svar på om uppförandet av ett växthus på en balkong är en acceptabel åtgärd i hyreslagens mening. Jag skulle säga att detta beror på om växthuset enkelt går att ta bort utan att detta innebär skada på balkongen och liknande. Jag skulle rekommendera att du pratar med din hyresvärd om åtgärden för att försäkra dig om att denne inte anser att växthuset medför skada på lägenheten som kan resultera i att du blir ersättningsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1409)
2019-08-22 Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?
2019-08-21 Betalning av hyra under uppsägningstid
2019-08-21 Hyra på lägenhet vid sjukhusvistelse
2019-08-20 Vad har en hyresgäst rätt till vid buller och störningar?

Alla besvarade frågor (72145)