Vidimering av testamente

2016-03-08 i Testamente
FRÅGA
Får min sons testamente vidimeras av sina svågrar/svägerskor?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Enligt Ärvdabalken 10 kap. 4§ får testamentsvittnen ej vara under 15 år, make eller sambo, syskon som står i direkt upp- eller nedstigande led eller i svågerlag. Ej heller ledamot i styrelsen för bolag, förening, trossamfund eller stiftelse får bevittna testamente för den juridiska person som hen företräder. Testamentsexekutor kan vara vittne. Om någon av de här personerna bevittnar ett testamente anses de vara jäviga vid en prövning av testamentets giltighet.

Dock, så gäller regeln angående svågerlag endast i direkt upp- eller nedstigande led vilket innebär att att svågrar/ svägerskor är tillåtna vittnen att använda sig av vid vidimeringen av din sons testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85290)