Vid vilken tidpunkt beräknas laglotten?

2017-04-30 i Laglott
FRÅGA
När man har testamenterat att den efterlevande maken/make har fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen får de gemensamma barnen ut laglotten först när den båda föräldrarna är döda. På vilken kvarlåtenskap beräknas laglotten? Är det vid tidpunkten när den förste föräldern dör eller är det tidpunkten när den andra föräldern dött? Den efterlevande maken kan ju både öka eller minska kvarlåtenskapen under sin tid föräldern disponerar kvarlåtenskapen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att enkelt besvara din fråga: Laglotten ska beräknas vid tidpunkten när den andra föräldern gått bort.

Bestämmelser om arv och laglott finns i Ärvdabalken (ÄB). Laglotten utgör hälften av den legala arvslotten som respektive barn har rätt till. (ÄB 7 kap. 1 §) Gemensamma barn har rätt till lika delar av arvet. (ÄB 2 kap. 1 §) Handlar det om två barn är därmed deras arvslott 50 % var av kvarlåtenskapen och laglotten 25 % var.

Makens fria förfoganderätt kan påverka lottens storlek
När makarna endast har gemensamma barn behövs egentligen inget testamente om fri förfoganderätt utan efterlevande make får denna rätt automatiskt. (ÄB 3 kap. 1 §) Barnen får en efterarvsrätt till arvet från den först bortgångne föräldern och får ut arvet när båda föräldrar gått bort. (ÄB 3 kap. 2 §) Som nämnt är det alltså när den andra föräldern gått bort som lotten ska beräknas.

Som du själv säger kan den efterlevande maken både öka och minska kvarlåtenskapen under denna förfogandetid, detta är inget som barnen normalt kan påverka. Barnen har alltid rätt till en viss andel/procent oavsett storleken på kvarlåtenskapen. Andelen är densamma både vid tidpunkten då den första föräldern gått bort som när den andra föräldern gått bort, men det är vid den senare tidpunkten som denna andel beräknas till ett belopp i kronor som barnet då får ut.

Finns ett testamente om att någon annan än barnen ska ärva?
Om inget testamente finns om att någon annan än barnen ska ärva efter föräldrarna, så är laglottsrätten inte särskilt aktuell. Finns inget sådant testamente ska hela arvet enligt arvsordningen fördelas mellan barnen och det handlar istället om beräkningen av arvslotten, som också den ska göras vid tidpunkten när den andra föräldern gått bort.

Föräldrar har rätt att testamentera bort all sin egendom förutom barnens laglotter, vilket betyder att de har rätt att testamentera bort upp till 50 % av egendomen. Det är endast om ett sådan testamente finns som laglottsrätten aktualiseras.

Sammanfattningsvis ska alltså de gemensamma barnens arv efter den först bortgångne föräldern räknas ut när båda föräldrar gått bort. Detta gäller både om barnen ska få ut sin laglott eller om de ska få ut hela sin arvslott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (849)
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente
2021-07-16 Göra barnen arvlösa?

Alla besvarade frågor (94233)