Vid vilken ålder får barnet vara med och bestämma i frågor som rör vårdnad?

Hej! Jag o barnens pappa har delad vårdnad. Jag anser att min 13 åriga dotter får bestämma om hon vill komma o gå hos oss båda men mitt ex håller starkt på varannan vecka. Vet att efter 12 års ålder gäller annat eller? Jag behöver ha konkret svar då jag som sagt vill att hon ska vara hos båda men att hon får bestämma när o vart.

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regleringen vid vårdnadsfrågor

Frågor som rör umgänge och vårdnad regleras i Föräldrabalken (1949:281) (FB).

Till att börja med så består vårdnaden av ett barn till dess att barnet är 18 år gammalt enligt 6 kap 2 § FB. Vid bedömningen av alla frågor som rör barnet så ska "barnets bästa" vara avgörande enligt 6 kap 2a §.

Vidare så ska barnet ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör boende, vårdnad och umgänge och också tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, vilket framkommer av 6 kap 2b §.


Vad gäller för ett barn som är 12 år gammalt?

I förarbetena till lagstiftningen så har man slagit fast att det inte går att ange någon bestämd ålder där barnet ges möjlighet att föra fram sina åsikter, utan detta ska bestämmas från fall till fall.

Tidigare var det så, precis som du är inne på, att det fanns en generell "gräns" att barnet vid 12 års ålder har uppnått den ålder och mognad som krävs för att tillmätas betydelse. 

I den senaste reformen av lagstiftningen har man dock frångått den regleringen och bedömningen grundas istället på omständigheter i det enskilda fallet. 

Det innebär dock inte att åldern inte har en betydelse utan det innebär endast att man inte har satt någon generell gräns för när ett barn uppnår en viss ålder och mognad. Mot bakgrund av detta skulle man kunna tänka sig att ett 12-årigt barns åsikter får större betydelse i ett vårdnadsmål än ex. ett 5-årigt barns åsikter, men bedömningen ska alltså ske från fall till fall.


Råd

Något mer konkret svar än såhär kan jag dessvärre inte ge dig, utan det är såhär som regleringen och det bakomliggande syftet med lagstiftningen ser ut. Skulle ni inte komma överens så råder jag dig att vända dig till Tingsrätten, som får avgöra frågan.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000