Vid uthyrning av småhus på två olika fastigheter - får avdrag göras för båda fastigheter?

2017-06-04 i Avdrag
FRÅGA
Hej.Min fråga gäller skatteregler för privatbostadsfastigheter.Jag har idag två småhus varav ett jag bor själv i. Det andra hyrs ut med hyresintäkter på ca 48000 om året. Att 40000 av dessa är skattefria + schablon på 20% avdrag på hyresintäkten har jag lyckats ta reda på.Det är nu troligt att jag inom en viss tid kommer bli ägare till ytterligare ett småhus i form av ett arv.Då folket på skatteverket inte riktigt verkar vara eniga om hur lagen ska tolkas här då jag fått olika svar från olika personer så är min fråga:Om jag nu vill hyra ut även det ärvda småhuset, hur ser skattereglerna ut när man har två privatbostadsfastigheter, är de samma som innan eller det är inga skattelättnader alls på det ärvda huset vid uthyrning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till inkomstskattelagen, du hittar den här.

Precis som du skriver får du göra ett totalt avdrag på 40 000 kr + 20 % av ca 48 000, vilket innebär att du inte behöver skatta på din nuvarande hyresintäkt. (42 kap 30 och 31 §§ inkomstskattelagen)

Är fastigheten en privatbostadsfastighet?

Första frågan i ditt fall blir att avgöra om den fastighet du kommer att ärva ska ses som en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. För att det ska vara en privatbostadsfastighet krävs att småhuset är en privatbostad. Med privatbostad menas ett småhus som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av dig eller någon närstående till dig, antingen som fritidsbostad eller för permanent boende. Förarbetena till lagen menar att uthyrning inte nödvändigtvis är ett bevis för att småhuset inte är avsett att användas för eget boende, men att det inte bör ses som en privatbostad om det framgår att ägaren inte har någon avsikt att bosätta sig på fastigheten inom överskådlig tid. (2 kap 8, 13 och 14 §§ inkomstskattelagen)

Även om bostaden skulle klassas som en näringsfastighet kommer den till utgången av nästa år anses vara en privatbostadsfastighet på grund av tröghetsregeln. (2 kap 11 § inkomstskattelagen)

Du bör få göra avdrag även för den ärvda fastigheten

I ett ställningstagande från Skatteverket fastställs att avdrag får göras för varje privatbostadsfastighet, vilket enligt min bedömning bör innebära att du får göra avdrag även för uthyrningen av den ärvda fastigheten. Detta överensstämmer även med avdragets syfte - att stimulera och göra det lättare att hyra ut den egna bostaden och på så sätt öka utbudet av bostäder. (Läs ställningstagandet här. Observera att det gäller uthyrning av flera bostäder på samma fastighet och inte uthyrning av småhus på olika fastigheter, resten av resonemanget i ställningstagandet kan alltså inte appliceras på detta fall).

Sammanfattningsvis, är min bedömning att du till och med nästa år har rätt till samma slags avdrag på den ärvda fastigheten som för den du redan äger. Därefter kan fastigheten komma att bli en näringsfastighet beroende på om du har för avsikt att själv / låta någon närstående bo i huset inom en överskådlig tid eller inte.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen genom att kommentera här nedan!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (112)
2021-05-24 Avdragsgilla kostnader för uthyrning av småhus
2021-05-03 Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
2021-04-10 Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen
2021-03-30 Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?

Alla besvarade frågor (94159)