Vid överlåtelse av fastigheter tillämpas huvudsaklighetsprincipen

2015-04-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vid överlåtelse av del av fastighet inom familjen ska det tydligen betraktas som gåva om beloppet understiger taxeringsvärdet. Hur mycket under taxeringsvärdet ska det vara? Räcker det med 1 krona?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Inkomstskattelagen (IL) 44:21 gäller att överlåtelse genom gåva inte räknas som en avyttring och alltså inte medför någon beskattning av givaren. Vad gäller överlåtelser av fastigheter tillämpas den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att hela överlåtelsen ses som en gåva om det finns någon gåvodel. Precis som du skriver anser man en gåvodel finnas om fastighetens värde överstiger ersättningens värde, vid denna bedömning ser man till taxeringsvärde. Det ställs inte några krav vad gäller hur långt under taxeringsvärdet ersättningen måste ligga. Värt att nämna är att om mottagaren övertar betalningsansvaret för i fastigheten intecknade skulder utgör övertagandet av skulderna ersättning (skuldövertagandet värderas till marknadsvärde).

Utöver att ersättningen ska understiga fastighetens taxeringsvärde krävs, för att gåva ska föreligga, att överlåtelsen sker med benefik avsikt, d.v.s. gåvosavsikt. Det är här den verkliga avsikten som avgör och transaktionens beteckning kan frångås.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81859)