Vid oenighet i fråga om bostad vid bodelning mellan makar

2015-02-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Ja undrar vad som händer i en skilsmässa om ja vill ta över gården å min man ändå vill sälja.Vi har även 2 barn, 7 och 9 år gamla.Kan han tvinga mig till en offentlig försäljning.
SVAR

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Såvitt avser makars gemensamma bostad ger 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230) (se här) en make rätt att efter behovsprövning i vissa fall erhålla bostaden i dess helhet under förutsättning att den make som gör anspråk på bostaden är den som bäst behöver den. Maken som övertar bostaden får istället lämna egendom/pengar till den andra maken som motsvarar värdet för den andel av bostaden som belöper på denne, dvs. 50%; om annat inte är särskilt föreskrivet i ett äktenskapsförord makarna emellan.

Det ska nämnas att det i behovsbedömningen om vem som är att anse som bäst behövande beaktas bl.a. om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn och makes möjlighet att skaffa en ny bostad.

Ett annat alternativ är, om Ni inte kan komma överens om hur Era tillgångar ska fördelas, att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten i den ort Ni har Er hemvist (se 17 kap. 1 § st. 1 äktenskapsbalken här).

Ni svarar för kostnaderna för förordnandet av en särskild bodelningsförrättare som har att fatta beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan Er. Bodelningsförrättaren kan besluta om bostaden ska säljas alt. om ett utköp anses som ett lämpligare alternativ.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82629)