FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/05/2017

Vid misstanke om undanhållande av egendom inför bodelning

Hej

Jag och min make skall bodela själva. Jag misstänker att han fört över pengar från ett av sina kontot till en vän när äktenskapsskilland kom på tal- Alltså innan brytdagen. Har nu hört att man inte kan göra så, utan att jag kan begära konto utdrag till och med 2 år tillbaka från brytdagen. stämmer det? Han påstår att han bara har ett lönekonto att ta upp. För utom två konton som han säger att han sparat till barnen i (han kanske ev fört sina pengarr dit) Han arbetar på bank sedan 30 år. Man kan ju tycka att han borde ha även han ett eget sparkonto

Vilka konton är han skyldig att visa mig. ? Hur skall jag någonsin få veta att han inte har konton jag inte får se?

Vi har inga äktenskapsförord. Men jag har inte råd och vågar inte anlita advokat.

Jag har alltid varit hemma och tagit hand om barnen och markservicen köpt lagat all mat. Han har haft möjligheten att satsa mer på jobbet och spara mer än mig samt tjänat fyra gånger så mycket.

Allt jag får som råd-Lita på varandra Lägg alla korten på bordet.

Men om jag nu inte gör det behöver jag råd. AKut.

Min fråga. Vad skall jag begära för konto utdrag. Hur skall dom se ut? Är han även skyldig att visa barnens?

Samt kommer jag någonsin att veta att det är sant? Eller måste jag anlita en advokat.

Sista frågan. Min man har miljoner i pensioner säkert minst 10 som inte räknas in i bodelning. Med rättshjälp kan man övergripande se våra olikheter i ekonomin och döma till min fördel Barnen kommer leva fattigt med mig

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Mitt bästa förslag efter att ha läst din fråga är att begära att få en bodelningsförrättare förordnad av tingsrätten, vilket du har rätt till enligt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken (se här). Om du misstänker att egendom kan ha undanhållits inför bodelningen bör du begära att få en bodelningsförrättare förordnad av tingsrätten istället för att försöka bodela själv med din före detta make. Risken är annars att du går miste om en hel del eftersom bodelningsförrättaren är specialiserad på redovisningsskyldigheten vars innebörd jag kommer att förklara nedan.

Efter dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten, "den kritiska tidpunkten", träder makarnas redovisningsskyldighet in. Redovisningsskyldigheten innebär att en make, sedan ansökan om skilsmässa kommit in, måste redovisa allt som händer med den gemensamma egendom eller enskilda egendom som maken förfogat över/använt. All egendom som kan misstänkas bli föremål för bodelningen måste då redovisas för. Eftersom din make har tillgång till/hand om bankkonton, betyder detta att han måste redovisa varje aktivitet på dessa konton efter den kritiska tidpunkten och eventuellt också tre år tillbaka i tiden innan den kritiska tidpunkten. Allt som en make gjort som kan påverka bodelningen måste redovisas för bodelningsförrättaren. Det kan alltså vara bra att ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnat av tingsrätten med tanke på omständigheterna i ditt fall.

Bodelningsförrättaren kommer att arbeta för att få till stånd en rättvis fördelning mellan er och se till att inga pengar undanhålls från bodelningen. I en ideal värld hade det fungerat med tillit men inte när det finns en påtaglig risk att pengar undanhålls från en bodelning, inte minst med beaktande av att ena parten arbetat på bank i trettio år. Du kan kontakta tingsrätten för att få svar på frågor om hur du får en bodelningsförrättare förordnad och vad denne har behörighet att göra. Du bör hålla detta alternativ för dig själv till dess att du fått bekräftat att en bodelningsförrättare valts ut av tingsrätten om det skulle bli så att du väljer att begära en.

Hoppas du fick svar på din fråga och att det går bra med er bodelning!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”