Vid bouppteckning, är det då lämpligt att ta upp ev förskott på arv bland övriga tillgångar?

2019-03-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Har en undring ang gåva till bröstarvinge/förskott arv och bouppteckning.Vid bouppteckning, är det då lämpligt att ta upp ev förskott på arv bland övriga tillgångar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB). Både information om testamente och frågan om förskott på arv bör tas upp och antecknas i bouppteckningen.

När det gäller förskott av arv så är utgångspunkten att en gåva till bröstarvinge ska räknas som förskott (6 kap. 1§ ÄB). Så är dock inte fallet om gåvogivaren på något sätt anger att gåvan inte ska utgöra förskott. I din situation har jag inte mer information kring detta (men vet du säkert själv om den utgör förskott på arv eller inte).

Alla upplysningar som kan ha betydelse vid arvskifte bör antecknas i bouppteckningen. Särskilt viktigt är det vid det fall den första maken avlider eftersom det kan ta lång tid tills den andra maken avlider och man därför kan glömma saker om egendomsförhållandena som påverkar situationen vid andra makens dödsfall.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93333)