Vid bodelning mellan sambor har den sambo med bäst behov av den gemensamma bostaden rätt att överta bostaden

FRÅGA
Hej!Vad gäller vid en separation där två sambor ska flytta ut ur den gemensamma hyreslägenheten? Båda står på kontraktet, lägenheten är ej uppsagd. Nu har den ena sambon bestämt sig för att kvinnan ska ut därifrån ett datum och klockslag som mannen bestämt själv.Kan han bara kasta ut kvinnan från deras gemensamma hyreslägenhet? De har bott i den cirka 13 år. Vad är det som gäller här om båda står på kontraktet?Tacksam för svar.Mvh,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För sambos gäller sambolagen (om det ej föreligger ett samboavtal). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det, vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan parterna (8 § sambolagen). Ett samboförhållande upphör när sambos ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om en av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, om rätten att bo kvar i bostaden eller om sambon väcker talan om övertagande av bostad (2 § sambolagen).

Samboegendom – egendom som införskaffats för gemensamt bruk

All egendom är inte samboegendom. Sambolagen skiljer på sådan egendom som införskaffats för gemensamt eller privat bruk. För att egendom ska utgöra samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen).

Av frågan framgår inte om hyresrätten införskaffades för gemensamt eller privat bruk. Om samborna införskaffade hyresrätten för gemensamt bruk ska hyresrätten utgöra samboegendom. Om ena parten införskaffade hyresrätten före förhållandet uppstod, eller i syfte att hyresrätten skulle vara för privat bruk, gäller att bostaden ej utgör samboegendom.

Om hyresrätten var avsedd för gemensamt bruk är bostaden samboegendom och ska därmed ingå i bodelningen.

Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att överta bostaden

Vid en bodelning ska den sambo som bäst behöver bostaden ha rätt att få denna egendom. Eftersom bostaden är en hyresrätt sätts värdet av bostaden till noll kronor, vilket innebär att den övertagande sambon ej ska köpa ur den andre sambon. En förutsättning för att en sambo ska få överta en bostad är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska anses skäligt (16 § sambolagen).

I bedömningen om vem som bäst behöver bostaden tas hänsyn till flera olika faktorer. Om ena sambon exempelvis har fått ensam vårdnad av barnet eller om barnet ska bo hos ena sambon kan detta tala för bättre behov av bostaden. Ekonomiska förhållanden och en sambos möjlighet att införskaffa ett nytt boende kan vara relevanta faktorer vid en sådan bedömning.

Jag kan dessvärre inte göra någon bedömning i detta enskilda fall då det inte finns tillräckligt med information i frågan. Vid en bodelning (om hyresrätten utgör samboegendom) kommer den sambo som har bäst behov av bostaden att överta hyresrätten. I en sådan situation ska en behovsprövning göras där man ser till de faktorer som jag nämnt ovan.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96379)