Vi vill att våra barn ska ärva oss där arvet ska vara deras enskilda egendom.

2019-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag och min make vill att våra gemensamma barn (vi har inga särkullsbarn) ska ärva oss där arvet ska vara deras enskilda egendom. Nu vill vi reglera detta i ett testamente. 1) Kan vi skriva ett gemensamt testamente? 2) Kan vi formulera det så här: "Efter vår död ska vår kvarlåtenskap fördelas mellan våra arvingar enligt lag och vara deras enskilda egendom. Även avkastningen av denna egendom ska vara enskild egendom". 3) Jag och min make har ett äktenskapsförord. Har det någon påverkan/betydelse i detta fall?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De aktuella lagrummen för din fråga är Äktenskapsbalken och Ärvdabalken.

1. Ett gemensamt testamente kallas numer inbördes testamente. Ett sådant fyller i dagens läge inte en lika viktig funktion längre, eftersom makar nu enligt arvsordningen ärver varandra. Ett inbördes testamente innebär vidare att ni ger varandra en ömsesidig arvsrätt. I vanligt fall så ärver makarna varandra med fri förfoganderätt vilket innebär att barnen säkras sitt arv med full äganderätt. Att ärva egendomen med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får spendera egendomen fritt men inte testamentera bort den eller ge bort för stora delar utav den. Att istället ärva med full äganderätt innebär att egendomen fritt får rådas över och även får testamenteras bort eller liknande. För att vidare reglera att ert arv förblir era barns enskilda egendom finner jag inte att ett inbördes testamente i sig krävs, snarare vad som sägs i testamentet. Men vid osäkerhet kring detta kan ni kontakta oss via länken nedan.

2. Ni vill att arvet ska förbli era barns enskilda egendom, vilket du har formulerat. Jag kan även rekommendera dig att skriva in att "egendom som träder i dess ställe" eller det så kallade "surrogatet" också förblir enskild egendom. Detta tillsammans med avkastningen försäkrar tydligt att egendom som förvärvas genom den enskilda egendomen och/eller avkastning utav arvet också förblir barnens enskilda egendom. Ett exempel på vad som är surrogat är om barnet i framtiden köper ett hus för arvet, så förblir då även huset enskild egendom, eftersom att det träder i dess ställe. (Äktenskapsbalken 7 kap 2 §)

3. Eftersom den efterlevande maken ärver den bortgångna makens egendom så har äktenskapsförord inte någon direkt inverkan på arvet i ert fall. Enskild egendom enligt äktenskapsförord är inget som undantas och tillfaller barnen i direkt anslutning till ett ev. dödsfall, utan den efterlevande maken ärver den bortgångna enligt arvsordningen (Ärvdabalken 3 kap 1 §). Detta har barnen i sin tur respektive efterarvsdandel hos, enligt arvsordningen. (Ärvdabalken 3 kap 2 §) Det innebär att först när båda föräldrarna gått bort tillfaller arvet barnen enligt arvsordningen. Om ni inte vill att den efterlevande maken direkt ska ärva den andres enskilda egendom, ska detta regleras genom testamente.

Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem. Du är även varmt välkommen att använda dig av vår telefontjänst, eftersom det kan vara lite bökigt med avtal och testamenten. Den hittar du här: https://www.lawline.se/contact

Jag hoppas att du känner att du fick svar på dina frågor! Lycka till.

Med vänlig hälsning,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (323)
2019-05-13 Enskild egendom och surrogation
2019-05-02 Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom?
2019-04-29 Kan arv bli enskild egendom genom testamente?
2019-04-22 Är det möjligt att göra bankkonton i äktenskap till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (69284)