Vi lät vår mammas man sitta kvar i orubbat bo när vår mamma gick bort. Nu har även mannen gått bort. Vad ärver vi?

2017-05-27 i Efterarv
FRÅGA
Min mamma dog för x antal år sedan. Hon var gift men inte med vår far.Vi syskon beslöt att han skulle sitta i orubbat bo.Nu har även vår mors man dött.Vad ärver vi?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

När du och dina syskon väljer att vänta med att direkt få ut arvet efter er mamma så skjuts er arvsrätt upp tills hennes man har gått bort. Det framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 9§.

När nu även er mammas man har gått bort har du och dina syskon rätt att få ut arvet efter er mamma, enligt Ärvdabalkens 3 kap. 2§ 1 stycket. Enligt huvudregeln ska då hälften av all den egendom som er mammas man efterlämnat räknas som er mammas arv och tillfalla dig och dina syskon.

Om er mammas man exempelvis efterlämnar 100 kr så ska hälften av dessa, dvs. 50 kr, tillfalla dig och dina syskon i form av arv efter er mamma. Resterande 50 kr tillfaller mannens arvingar.

Ibland kan dock undantag från huvudregeln ovan bli aktuellt. Det gäller bland annat om er mamma eller hennes man hade någon så kallad enskild egendom. En sak kan bli enskild egendom genom att det står att saken ska vara er mammas eller hennes mans enskilda i exempelvis ett äktenskapsförord, gåvobrev eller liknande. I så fall är uträkningen av er mammas arv lite mer komplicerad.

Detta kan illustreras med ett exempel.

När er mamma går bort har hon och hennes man giftorättsgods (giftorättsgods = all deras egendom som inte är enskild egendom) värt 400 kr. Er mamma har även enskild egendom värd 100 kr. Eftersom deras äktenskap upplöses när er mamma dör ska en bodelning ske. I bodelningen delas giftorättsgodset på 400 kr lika mellan er mamma och hennes man så att de får 200 kr vardera. Er mammas enskilda egendom på 100 kr ska inte ingå i bodelningen och er mamma får därmed behålla hela det beloppet själv. Efter bodelningen har alltså er mamma tilldelats 300 kr (200+100) och er mammas man 200 kr.

Eftersom du och dina syskon väntade med att direkt ta ut ert arv så fick er mammas man både hans egen del på 200 kr och er mammas del på 300 kr, dvs. totalt fick mannen 500 kr. Av de 500 kr som mannen fick utgör er mammas del 3/5, dvs. 300 kr av totalt 500 kr.

När mannen sedan går bort har du och dina syskon rätt till samma andel av den efterlämnade egendomen som er mammas del utgjorde vid hennes död. I detta fall har ni alltså rätt till 3/5 av all den egendom som mannen efterlämnar. Resterande 2/5 ärvs av mannens arvingar. Om mannen exempelvis efterlämnar 200 kr totalt så har du och dina syskon rätt till 3/5 av dessa 200 kr i form av arv efter er mamma. 3/5 av 200 kr är 120 kr (200/5 = 40 och 40 x 3 = 120). Resterande 80 kr ärvs av mannens arvingar.

Svaret på vad du och sina syskon ärver beror alltså på om din mamma eller hennes man hade någon enskild egendom eller liknande. Om de inte hade det så gäller huvudregeln som jag först beskrev. Om någon av dem hade enskild egendom gäller den något krångligare uträkningen med andelar.

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du eller dina syskon har fler frågor angående arvet efter er mamma är ni givetvis välkomna att höra av er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (792)
2021-07-29 Hur fördelas efterarvet?
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

Alla besvarade frågor (94370)