Vi köpte huset gemensamt i syfte att bo tillsammans. Kan han kräva mig på dessa (kontantinsats och inköp av rust) pengar?

2019-04-21 i Bodelning
FRÅGA
Vi köpte huset gemensamt i syfte att bo tillsammans. Han stod för större delen av kontantinsatsen. Inget skuldebrev eller samboavtal upprättat. Nu ska vi separera och Han begär tillbaka sin kontantinsats plus det han betalat bort (ett lån jag hade ) för vi skulle få en bra start tillsammans. Inget skrivet där heller. Jag har amortera och betalat övrigt lika mycket. Han har betalat köksinredning för syfte gemensamt bo. Han vill köpa ut mig men det vill inte jag. Jag tänker att samboL. Styr huset ska delas 50/50 och tänker ansöka om bodelningsförättare.Min fråga är kan han kräva mig på dessa (kontantinsats och inköp av rust) pengar?Mvh,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående bodelning mellan sambor hittas i sambolagen (SamboL)

Det är samboegendom som är föremål för bodelningen enligt 8 § SamboL I 3 § SamboL framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom. Vad som menas med gemensamt är att det har införskaffats för gemensamt bruk.

Huset som ni har köpt för gemensamt bruk utgör en bostad enligt 5 § SamboL och är alltså en sådan egendom som är föremål för bodelning. Om egendomen har förvärvats för gemensam användning och om egendomen inte är ett undantag för 4 § SamboL ska den ingå i bodelningen.

Enligt 14 § SamboL ska det som återstår av samboegendomen efter avdrag för skulder skall läggas samman och därefter delas lika. Det spelar ingen roll vem som har betalat eller om någon av er har betalat mer för bostaden; det ska ändå delas lika.

Med detta sagt innebär det att om huset är gemensam bostad ska ni helt dela lika på det. Detta innebär att ni kommer att dela lika på det överskott som finns kvar när exempelvis lån och mäklararvode är betalda. Som svar på din fråga torde han inte kunna kräva dig på pengar eftersom huset är att anse som samboegendom och därmed ska det delas lika.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2298)
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?
2019-09-16 Kan vi återta bodelning som gjorts under äktenskapet?
2019-09-16 Mitt ex vill varken köpa eller sälja vårt fritidshus
2019-09-15 Ingår de saker som jag har köpt sedan min flytt i en eventuell bodelning?

Alla besvarade frågor (72932)