Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

2019-09-12 i Testamente
FRÅGA
Hej. Vi har ett testamente från 2016 som vi upprättat med en jurist. Vi skilde oss 2017 och gifte om oss 2019.Behöver vi upprätta ett nytt testamente eller gäller det gamla fortfarande? Inget behöver ändras i testamentet som vi gjorde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att ändra ett testamente utifrån de formkrav som uppställs i ärvdabalkens (1958:637) tionde kapitel. Däremot finns det inte någon lagbestämmelse som säger att man i er situation behöver ändra på testamentet.

Vill man ändra vad som står i testamentet är det en bra idé att vidta de åtgärder som ska göras för att upprätta ett nytt testamente. Eftersom ni inte vill ändra på något och är gifta precis som ni var då testamentet upprättades, finns det ingen anledning att upprätta ett nytt testamente för att skriva det som står i ert nuvarande testamente.

Den omständigheten att ni inte var gifta i två år påverkar inte testamentets giltighet och testamentet gäller därför fortfarande, såvida inte någon av er har upprättat ett nytt testamente med liknande villkor. I sådana fall har det nya testamentet företräde i de delar det nya testamentet inte stämmer överens med det gamla. Då är det klokt att återkalla/förstöra det "nya" testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 7Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-13 10:21
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2246)
2019-09-21 Vad behöver vara med i ett testamente för att en testamentstagare ska vara identifierbar?
2019-09-19 Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

Alla besvarade frågor (72978)