Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

Hej. Vi har ett testamente från 2016 som vi upprättat med en jurist. Vi skilde oss 2017 och gifte om oss 2019.

Behöver vi upprätta ett nytt testamente eller gäller det gamla fortfarande? Inget behöver ändras i testamentet som vi gjorde.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att ändra ett testamente utifrån de formkrav som uppställs i ärvdabalkens (1958:637) tionde kapitel. Däremot finns det inte någon lagbestämmelse som säger att man i er situation behöver ändra på testamentet.

Vill man ändra vad som står i testamentet är det en bra idé att vidta de åtgärder som ska göras för att upprätta ett nytt testamente. Eftersom ni inte vill ändra på något och är gifta precis som ni var då testamentet upprättades, finns det ingen anledning att upprätta ett nytt testamente för att skriva det som står i ert nuvarande testamente.

Den omständigheten att ni inte var gifta i två år påverkar inte testamentets giltighet och testamentet gäller därför fortfarande, såvida inte någon av er har upprättat ett nytt testamente med liknande villkor. I sådana fall har det nya testamentet företräde i de delar det nya testamentet inte stämmer överens med det gamla. Då är det klokt att återkalla/förstöra det "nya" testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning