Vi hyr en lokal, som hyresvärden nu delvis hyrt ut till andra i form av bostadslägenheter. Vad kan vi göra?

2019-05-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har lite problem med min hyresvärd, jag känner till att hyresvärden medvetet hyr ut kontoren bredvid. Är det straffbart?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstått din fråga undrar du om hyresvärden gör något otillåtet, eller rent av brottsligt, genom att hyra ut utrymmen i en lokal som du eller ditt företag redan hyr, till en annan hyresgäst.

För det första kan sägas att hyresvärden inte ens bör ha någon ovillkorlig rätt att tillträda de lokaler som ni hyr. De utrymmen som ni har nyttjanderätt till ska ni få ha full tillgång till enligt ert avtal, även om ert avtal nu håller på löpa ut med uppsägningstid.

Jag vet inte hur ert hyresavtal ser ut, men förmodligen ger den er en full nyttjanderätt till de lokaler som ni nu använder. Detta innebär att hyresvärden inte rätteligen kan hyra ut samma utrymme till ytterligare en eller flera andra hyresgäster, eftersom det skulle kränka er nyttjanderätt som ju kom till först.

Kan det röra sig om något brott?
För det första hittar jag inget som tyder på att hyresvärden har begått något brott gentemot er som hyresgäst endast genom detta beskrivna beteende med dubbel uthyrning. Det är dock möjligt att hyresvärden vilseleder de nya hyresgästerna och tar betalt för att hyra ut ett utrymme som de inte ens har möjlighet att tillträda. Detta skulle kunna utgöra exempelvis bedrägeri enligt 9 kap 1 § brottsbalken (BrB), om hyresvärden medvetet försöker lura till sig pengar genom att falskeligen hyra ut era lokaler. I så fall är det de nya "hyresgästerna" som är brottsoffer.

För det andra kan det röra sig om brottet olaga intrång om hyresvärden eller de nya "hyresgästerna" obehörigen tar sig in i era lokaler (se 4:6 andra stycket BrB). Jag förstår det som att ni hyr lokaler som ni använder som kontor som inte är tillgängliga för allmänheten. I så fall kan ingen annan tvinga sig in i era lokaler mot er vilja (förutom i särskilda undantagssituationer såsom vid nöd och brand och dylikt) eftersom det skulle kunna utgöra brottet olaga intrång.

Vad kan ni göra?
För det första kan ni se efter om det finns något av de ovan beskrivna brotten som hyresvärden kan ha begått och i så fall anmäla detta. Ni kan även undersöka om det finns något annat som hyresvärden gör i denna situation som verkar olagligt.

Om det nu är så att er tillgång till era kontor begränsats för att hyresvärden hyrt ut en del av era utrymmen till någon annan, bör ni också angripa detta. Om denna situationen är för handen bör ni göra hyresvärden uppmärksam att det utgör ett avtalsbrott och att ni kan ha rätt till skadestånd. Ni har ju ett avtal om att ni ska få hyra lokalerna i fråga och ha full tillgång till dessa under hela hyresperioden. Detta gäller självklart även under uppsägningstiden. Därmed bör ni i så fall kräva ersättning för att ni betalat hyra för utrymmen som nu har hyrts ut till andra och som ni förlorat tillgången till. Hur mycket ni kan kräva beror mycket på hur stor skada ni lidit och hur stor olägenhet det har varit. Det är inte meningen att en hyresvärd ska kunna tjäna pengar på att hyra ut samma utrymme, samtidigt, till två olika hyresgäster, på ett helt oförenligt sätt.

Ni har heller ingen skyldighet att låta andra ta sig in i och nyttja de utrymmen som ni fortfarande har nyttjanderätt till. Om någon obehörigen försöker ta sig in i eller obehörigen kvarstanna i era lokaler kan ni ringa polisen för att bli av med dem, eftersom det kan utgöra brottet olaga intrång.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1455)
2019-10-14 När kan lagen om uthyrning av egen bostad tillämpas?
2019-10-11 Andrahandsuthyrning under en lång tidsperiod - Kan man anmäla det till polisen?
2019-10-11 Betalningsansvar för hyresrätt vid handläggning och prövning i hyresnämnden
2019-10-11 Hyresgästs skyldighet att ersätta hyresvärd vid hyra av möblerat rum

Alla besvarade frågor (73745)