Vi har kallats till en ny bouppteckningsförrättning eftersom en av dödsbodelägarna ljög om allas närvaro, vad kan vi göra?

Min farfar dog 9 maj i år. Min pappa lever inte så vi syskon ska ärva. Har 2 farbröder. Vi tyckte bouppteckningen tog lång tid och då min syster kontaktade skatteverket så så dom att den var klar för länge sedan och att vi alla hade närvarar! Vilket vi inte hade. Endast en av mina farbröder hade närvarar och ingen annan hade fått någon kallelse. Jag o min syster har överklagat hos domstolen och idag damp ett brev ner om ny bouppteckning. Hemma hos bouppteckningsförrättaren! Allt känns olustigt och jag vill inte gå dit. Vad kan vi göra? Vill ha någon utomstående som kollar så allt går rätt till. Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka som ska kallas till bouppteckning regleras i 20 kap. 2 § ärvdabalken. Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken ska följande personer kallas:
1. efterlevande make eller efterlevande sambo; detta gäller även om maken eller sambon inte är dödsbodelägare,
2. samtliga övriga dödsbodelägare (dödsbodelägare är den som på grund av lag eller testamente har rätt till en andel i boet efter den avlidne, dvs. efterlevande make eller efterlevande sambo om bodelning ska ske, samt arvingar och universella testamentstagare.), och
3. efterarvingar (både legala och testamentariska)

För att Skatteverket ska kunna registrera bouppteckningen måste det bifogas bevis på att de personer som inte närvarat faktiskt varit kallade till förrättningen (20 kap 3 § ärvdabalken). Bouppteckningen kan alltså inte registreras om inte alla dödsbodelägare blivit kallade till förrättningen. Detta innebär för er del att eftersom ni har rätt att närvara vid bouppteckningen i egenskap som arvingar ska ni bli automatiskt kallade. Eftersom ni inte blev kallade måste således en ny bouppteckning utföras och även ni som arvingar ska delta. I detta skede har alltså allt gått rätt till eftersom ni ska närvara vid en ny förrättning.

Eftersom jag inte vet huruvida testamente reglerar kvarlåtenskapen i detta fall, kan jag enbart anföra, att det är er pappas syskon, det vill säga, er farfars barn, som ärver honom i första hand. De ärver alltså honom före att ni gör det.

Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som kan närvara under förrättningen och stötta dig.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”