FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/10/2018

Vi har gemensam vårdnad men jag får inte träffa min dotter. Vad kan jag göra?

Hej

Jag har en dotter på 7 år. Jag o pappans separerade när hon var 6 månader gammal.

Vi har gemensamt vårdnad . Jag har helger och han vardagar eftersom hon går i skolan i lund och jag bor i falkenberg. Vi har kommit överens om varannan helg. Nu har jag inte fått träffa henne på snart 4 månader och inte heller fått ringa mig. Han lär min dotter att inte vilja ha mig. Min dotter vill knappt ha honom . När jag ska lämna henne till honom då skriker hon och gråter och säger att hon inte vill till honom. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni har gemensam vårdnad över er dotter, att ni har en överenskommelse om hennes boende men att denna överenskommelse inte riktigt har följts och att du därför undrar över vilka alternativ du har.

Regler kring vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

Det viktigaste när det gäller beslut som rör barn är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).

Vem beslutar om barnets boende?
Det är vårdnadshavarna som beslutar i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, t.ex. vem barnet ska bo hos. Ju äldre barnet blir, desto mer ska barnets egna önskemål beaktas (6 kap. 11 § FB). Eftersom att ni har gemensam vårdnad ska ni gemensamt besluta i frågorna kring er dotter (6 kap. 13 § FB).

Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna och det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses så lång som möjligt (6 kap. 15 § FB).

När vårdnadshavare inte kan komma överens
Ni har möjlighet att få stöd och hjälp av socialnämnden (6 kap. 14 § FB). Ni kan genom samarbetssamtal få hjälp med att nå enighet i frågor kring vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 16 § FB och 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL)). Ni kan även få hjälp med att komma överens och skriva ett avtal om er dotters vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 17 a § FB och 5 kap. 3 § SoL). Socialnämnden prövar om avtalet mellan er ska godkännas (6 kap. 17 a § 2 stycket FB).

Om ni inte kan komma överens och träffa avtal med hjälp av socialnämndens hjälp finns möjlighet att ensam eller tillsammans vända sig till tingsrätten som beslutar vem av föräldrarna barnet ska bo med (6 kap. 14 a § FB). Om rätten anser att det är det bästa för barnet så kan de besluta om växelvis boende.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia SimuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000