Vi har felaktigt fakturerats för högt under en lång tid, gäller preskriptionslagen?

Gäller preskriptionslagen (10 år) om elinstallatör kopplat fel och privat hyresgäst fått betala alldeles för mycket i el än dennes verkliga förbrukning under ca 30 års tid sedan denne flyttade in och tills nu när felet uppdagats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Utgångspunkten vid ett sådant fall som du beskriver är att hyresgästen i enlighet med principen om condictio indebiti har en rätt att få tillbaka de pengar som felaktigt erlagts. Det finns dock undantag som begränsar betalningsmottagarens återbetalningsskyldighet.


I första hand begränsas betalningsmottagarens återbetalningsskyldigheten i enlighet med preskriptionslagen. Detta innebär att det inte kommer vara möjligt att begära tillbaka pengar för de fakturor som passerat 10 års gränsen. (Se 2 § preskriptionslagen). 


I andra hand kan återbetalningsskyldigheten begränsas ytterligare för de fakturor som härrör från skulder som ännu inte preskriberats. Så kan vara fallet om det går att visa (1) att betalningsmottagaren haft befogad anledning att tro att de hade rätt till pengarna (godtroskravet) samt att de (2) i fortsatt befogad god tro inrättat sig efter detta (inrättandekravet). Utöver detta krävs, som en förutsättning för att betalningsmottagarens återbetalningsskyldighet ska falla, att det (3) vid en övergripande intresseavvägning framstår som motiverat att betalaren ska förlora sin återkravsrätt. (Se t ex NJA 2015 s 1072).


Sammanfattningsvis kommer det alltså inte vara möjligt att begära återbetalning för de fakturor som är 10 år gamla och äldre. Utöver detta kan återbetalningsskyldigheten i vissa fall begränsas ytterligare för de fakturor som ännu inte passerat 10 års gränsen, denna bedömning görs dock baserat på omständigheterna i det enskilda fallet och med avsaknad av närmare information går det inte att uttala sig om detta fall.


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp! Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Om du har några frågor angående mitt svar kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@lawline.se.  

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo