FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv16/06/2020

Vi har fått arv genom gåvobrev, kan vår syster göra så att detta ändras?

Hej!

Vi är tre syskon som ärver vår mamma men min syster tycker att hennes arv är mindre värt än vårat, vi har fått redan fått våra arv som gåvobrev kan dem ändras om hon kräver det?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp.

Aktuell lagstiftning: Ärvdabalk

Förskott på arv
Har ni fått arv genom ett gåvobrev så kan det utgöra förskott på arv om det inte står i gåvobrevet att det inte ska vara förskott på arv. Det innebär att er syster kan begära att ni ska avräkna förskottet på det arv ni har fått, se 6 kap 1§ och 5§. Ett räkneexempel kan göra det lättare att förstå:

Nils har under sin livstid skänkt dottern Mia 50 000 kr. När Nils avlider är hans kvarlåtenskap värd 100 000 kr. Förutom Mia har Nils sonen Jens.

Kvarlåtenskapens värde ska ökas med förskottet (dvs gåvans värde vid ­gåvotillfället), och blir 150 000 kr. Arvslotterna blir 75 000 kr vardera för Mia och Jens. Jens får sin arvslott och Mia får de 25 000 kr som blir kvar.

Behöver ni betala tillbaka något?
Enligt 6 kap 4§ behöver ni inte betala tillbaka det ni har fått i gåva men istället blir ert arv mindre. Dock kan det vara så att ni har fått så mycket i förskott på arv att det inskränker er systers rätt till hennes laglott (hälften av arvslotten). I sådana fall kan ni komma att behöva betala tillbaka så att er syster får ut hennes laglott, se 7 kap 4§.

Vänligen,

Binh TranRådgivare