FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/06/2019

Vi har avtalat om ett löneavdrag och den anställde vill nu bryta avtalet och kräver mig på pengar. Får han göra det?

Hej!

Träffade muntligt avtal med en anställd som jobbade som budförare i mitt bolag, om att sälja en budkontrakt till honom. Syftet med hans anställning var att han på sikt skulle skaffa trafiktillstånd och ta över budkontrakten (verksamheten) av mig.

Vi komm överens om att ett vis belopp ska dras ifrån de inkörda pengarna varje månat. Efter 1,5-2 år hade han mjölighet att försätta verksamheten som egen företagare. Han fick även budkotrakten i fråga på papper. Det enda som återstod för honom var att ta provet och få behörighet( s.k trafiktillstånd utfärdad av Transportstyrelsen) för att kunna köra som egen företagare. Han fick tyvärr aldrig trafiktillstånd. Under perioden oktober 2013 tills nu jobbar han som anställd i mitt företag, Nu björjar han kräva pengar för budkontrakten, då han inte har någon behörighet för att vara självständig budbilsförare och använda kontrakten. Jag tror att jag har hållit fullständigt min del av avtalet och att han inte har rätt att kräva pengar från företaget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du muntligt ingått ett avtal med en anställd om att vederbörande ska köpa budkontrakten av dig. Som betalning har ni avtalat om en avbetalning som dras på hans lön. När han nu inte får trafiktillstånd kräver han istället betalt av dig för att det gjorts avdrag på lönen och att han inte kan använda budkontrakten.

Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal ska hållas. Du och den anställde har ingått ett avtal i vilket din prestation har bestått av att leverera budkontrakten, hans prestation har bestått av att betala den överenskomna summan. Betalningen har skett genom ett avdrag på lönen. Därav kan det argumenteras för att du har uppfyllt din del av avtalet och att han nu försöker bryta avtalet.

Svårigheten i ditt fall är att det finns en skillnad mellan att ha rätt och att få rätt. Det måste gå att bevisa vad man kommit överens om. Det är den som påstår något som har bevisbördan för att visa det. Det innebär t.ex. att om du påstår att ni muntligen ingått ett avtal varför det ska dras av pengar från din anställdes lön, är det du som har en skyldighet att visa det, för det fall att ni går till domstol. Det kan vara svårt att visa att ett muntligt avtal ingåtts. Det som talar emot dig är att jag utgår från att du och den anställde har ett anställningsavtal i vilket hans lön finns angiven. Den anställde kan således visa att han fått för lite lön utifrån sitt anställningsavtal. Det blir upp till dig att motbevisa att ni muntligen kommit överens om att en viss summa skulle dras från lönen för att han köpt budkontrakten av dig.

Som svar på din fråga så har du, efter hur du beskriver det i frågan, uppfyllt din del av avtalet och han har inte rätt att kräva pengar genom att bryta avtalet. Däremot finns det en risk att du får svårt att visa det. Den anställde har ett anställningsavtal i vilket hans lön framgår, och rent objektivt ser det då ut som att du har betalt för lite lön. Det blir upp till dig att visa att ni har ett avtal om löneavdraget som skulle göras. Om det finns skriftligt underlättar det, muntliga avtal är betydligt svårare att bevisa.

Om du och din anställde skulle hamna i en tvist är det en god idé att du anlitar en jurist som företräder dig och försöker hjälpa dig att visa att du uppfyllt din del av avtalet. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du anlitar en jurist från Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning