Vi hade avtal men person varken betalade eller gav info för frakt, är jag bunden av avtalet? Vad ska jag göra?

2019-08-29 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag annonserade en vara på blocket för 500kr. Fick svar av en person att "hej jag kan köpa" och jag svarade att det går bra, hur går vi tillväga? Han svarade då att han "swishar snart" och skulle återkomma angående frakt. Jag väntade resten av den kvällen utan att höra något mer, nästkommande dag försökte jag nå personen då jag varken fått betalning eller fraktinfo. Till slut sa jag att om jag inte hör något från honom innan ett visst klockslag så säljer jag till en annan person som var intresserad. Flera timmar efter det klockslaget hörde han av sig och ville köpa, men då hade jag redan sålt till en annan. Han hotar nu med rättegång osv. och skickade en kalkyl där det kommer kosta mig 4000kr extra.Jag vill inte ha med personen att göra och har nu blockerat honom. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni har ingått ett avtal

En av de mest grundläggande principerna i vårt rättssystem är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Har du ingått ett avtal så är du skyldig att hålla sin del i avtalet. Jag tycker att det ser ut som att ni helt klart ingått ett avtal: personen frågade om han kunde köpa, och du sa ja (anbud och accept, de grundläggande delarna i ett avtal). Även om ni inte hade alla detaljer för utbytet klara, menar jag att det finns tillräckligt för att säga att det fanns ett avtal. I min mening har ni alltså ingått ett avtal, och då är ju du som utgångspunkt skyldig att hålla din del: att leverera varan. Och då uppstår frågan om du kommer ifrån den skyldigheten på grund av hans inaktivitet.

Jag kan tyvärr inte se att någon av avtalslagens (AvtL) grunder för ogiltighet skulle kunna vara giltiga här (se AvtL 3 kap.).


Kan du häva avtalet?

Det finns två möjliga grunder som gör att en säljare (du) kan häva ett köp. Att "häva" ett köp betyder att man får det att upphöra, att det inte lägre ska gälla. De två grunderna är antingen att:

1.Köparen inte betalar eller betalar för sent (köplagen (KöpL) 48-49§)

Du får det nog svårt att hävda att köparen inte betalat i tid. Av det du skriver verkar det ju helt enkelt inte som att du krävt betalning ännu (KöpL 49§ första stycket). Då kan det inte vara så allvarligt att du har rätt att häva (KöpL 54§ första stycket).

2.Köparen inte medverkar till köpet (KöpL 50§)

Det är kanske framför allt denna grund du skulle kunna hoppas på, att inte köparen medverkat till köpet på ett sånt sätt du skulle kunna förvänta dig. Jag tror inte att det är så i detta fallet, du måste kunna acceptera att det tar några timmar för honom att återkomma. Jag förstår att det kan verka frustrerande att behöva vänta så länge, men du kan tyvärr inte förutsätta att få svar inom några timmar. Av olika anledningar kan människor vara otillgängliga. Att han var några timmar sen kan i alla fall inte vara så allvarligt för dig att det ger anledning att häva köpet (KöpL 55§ första stycket).

Vad händer nu — vem har rätt till själva varan?

Vem som har rätt till själva saken beror på om du lämnat ifrån dig varan ännu eller inte. Har du inte lämnat över saken till den senare köparen (köpare nummer 2) ännu, så är det den första köparen (köpare nummer 1, han som hotar med stämning) som har rätt till varan (handelsbalken 1 kap. 5§). Har du redan lämnat över saken till köpare nummer två, så är det köpare nummer två som har rätt till själva varan (lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 2§). Av det du skriver så utgår jag dock ifrån att du lämnat ifrån dig saken till köpare nummer två, och att du nu alltså inte har varan hos dig längre.

Vad har han rätt till för påföljder?

Han som nu hotar med stämning har alltså rätt i att han skulle ha rätt till varan. Du kan ju inte leverera, så då har han rätt att begära vissa påföljder av dig. Att inte alls kunna leverera är allvarligt, så han har rätt till både att häva köpet från sin sida och skadestånd för skadan han lider på grund av det du gjorde (KöpL 25§ och 27§). Jag har svårt att säga hur stort skadeståndet skulle bli, men 4 000 kr låter lite väl kraftigt för en vara värd 500 kr.

En rättegång brukar normalt riskera att bli väldigt dyr. Men eftersom att saken bara är värd 500 kronor, så finns det en tydlig begränsning för vad han kan kräva (rättegångsbalken 18 kap. 8a§). Han har till exempel rätt till ansökningsavgift och en timme rättslig rådgivning. Men det kan absolut ändå bli dyrt.

Sammanfattning och råd

-Personen hade rätt att köpa varan, du skulle inte sålt vidare den. Köpet var inte ogiltigt och hans agerande gjorde inte att du hade rätt att häva köpet.

-Har du inte ännu lämnat över saken till den senare köparen, så ska du ge saken till personen du sålde till först. Sen får du i så fall försöka lösa problemet med den senare köparen, kanske är han/hon lite mer resonlig.

-Personen har annars rätt till en viss ersättning för de problem ditt agerande orsakat.

-Försök så långt som möjligt att undvika en rättegång, det riskerar att bli dyrt och det finns som sagt en tydlig risk att du förlorar.

-Jag beklagar om det kanske inte var det svar du ville ha, men det är tyvärr det svar jag kan ge dig.

-Behöver du mer kvalificerad juridisk rådgivning, kan du alltid boka tid med en jurist på Lawlines hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll