Vi får inte umgås med våra syskonbarn/barnbarn, vad gäller?

2019-08-26 i Barnrätt
FRÅGA
Min bror har skapat sig problem så han inte får ha sina barn. Men dom har gemensam vårdnad, hans ex förhindrar umgänge för oss övriga släktingar med våra barnbarn, syskonbarn. Vi är skötsamma och alltid hjälpt henne när hon jobbat helger osv, detta har vänt efter att hon träffat sin nuvarande. Kan min bror vara med o bestämma att barnen får träffa oss och ev sova över som hos mig som har en son som frågar efter sina kusiner.Hon säger att vi får komma dit och träffa barnen, men det känns obekvämt då hon ska vara med o "bevaka". Känner mig som en misstänkt kidnappare och därför drar jag mig för det. Saknar mina syskonbarn väldigt mycket..
SVAR


Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det förekommer tyvärr att nära släktingar till barn, utan rimlig anledning, utestängs från barnens liv av vårdnadshavaren. Detta är givetvis mycket ledsamt för mor-och farföräldrar och andra släktingar som längtar efter sitt barnbarn eller syskonbarn, men även för barnet som förlorar kontakten med en viktig person i deras liv.

Jag ska försöka förklara vad som gäller enligt lag om barns umgänge med andra än vårdnadshavarna, vem som har rätt att bestämma över barnens umgänge och vad man kan göra om man är oense. Frågor som rör umgänge med barn finns i föräldrabalken (FB) 6 kap.

Som utgångspunkt är det alltid barnens bästa som är avgörande i frågor som rör barnens vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a §). Umgänget är alltså i första hand till för barnen.

När det gäller barnens umgänge med någon annan än deras vårdnadshavare har båda vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att se till att barnens behov av umgänge med någon annan som står barnen särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (FB 6 kap 15 § 3 st). Det ligger alltså ett ansvar på både din bror och barnens mamma i egenskap av vårdnadshavare att se till att barnens behov av umgänge med de som står dem särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses. Kommentarer till lagen ger far- och morföräldrar som exempel på personer som kan stå barnen särskilt nära, men kan mycket väl vara andra nära släktingar, tidigare fosterföräldrar eller liknande. "Behov" är ett knepigt ord, eftersom det inte finns någon entydig definition för hur stort eller litet ett barns behov av umgänge med någon är, utan det är något som avgörs utefter omständigheterna i det enskilda fallet.

Hur umgänget ska ske mellan barnen och deras släktingar, som det rör sig om i ert fall, regleras inte i lag. Det är i första hand upp till vårdnadshavarna att avgöra. Eftersom både din bror och barnens mamma har vårdnad över barnen har de rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter. I takt med barnens stigande ålder och utveckling ska det dock tas större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål. (FB 6 kap. 11 §).

För att försöka ge svar på din fråga, din bror har inte en lagstadgad rätt att bestämma, dock ett ansvar att se till att barnens behov av umgänge med personer som står dem nära tillgodoses. Därigenom har han rätt att ge synpunkter och tillsammans med barnens mor komma fram till en lösning.

Är de oense om umgänget mellan barnen och deras nära släktingar kan de vända sig till socialnämnden för samarbetssamtal.

Någon möjlighet för släktingar att själva väcka talan i domstol rörande rätten till umgänge finns inte. Anledningen till detta är att det är mycket viktigt att ett barn inte utsätts för fler rättsprocesser än vad som är absolut nödvändigt. Istället är det upp till socialnämnden att föra sådan talan i domstol (FB 6 kap. 15 a §). Socialnämnden förutsätts kunna göra en objektiv bedömning om de nackdelar som en process medför för barnet uppväger de fördelar som ett umgänge kan innebära. Socialnämnden bör i första hand verka för en överenskommelse med barnets vårdnadshavare. Den som anser att det är till barnets bästa att ett umgänge dem emellan äger rum ska vända sig till socialtjänsten som får utreda barnets behov av att ett umgänge kommer till stånd.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AA22 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-27 13:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1280)
2019-09-20 Växelvis boende, ändra dagar - Hur ska jag gå tillväga?
2019-09-17 Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?
2019-09-08 Kan jag och min dotter ha gemensam vårdnad?
2019-09-07 Vad gör jag om min dotter inte vill åka till sin pappa?

Alla besvarade frågor (72915)