FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte07/11/2018

Vi är tre syskon som ska ärva vår mor. Ett av syskonen har ett inte ännu återbetalt lån till vår avlidne mor. Hur kan detta beaktas vid arvskiftet?

Hej

Vi är tre syskon som ska genomföra arvskifte efter vår mor. Hennes enda tillgångar var en post aktier med ett ungefärligt nettovärde (efter reavinstskatt) på 260 000 kr. Men det som komplicerar det hela är ett lån, med skriftligt låneavtal, på 50 000 kr till ett av syskonen. Då lånet inte betalats tillbaka är min tolkning att det då ska ses som ett förskott på arvet.

Om vi utgår från att lånet ska ses som ett förskott på arvet, hur fördelas då aktierna eller motsvarande belopp i kronor på oss syskon/dödsbodelägare?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga aktualiserar framför allt det arvsrättsliga regelverket, som huvudsakligen utgörs av ärvdabalken (ÄB).

Den viktigaste juridiska frågan här är vad som ska anses innefattas i dödsboet. Dödsboet är den juridiska person som är ägare till all kvarlåtenskap fram till dess att arvskifte sker och dödsboet därmed upplöses.

För närvarande verkar det således som att dödsboet endast har två olika typer av tillgångar. Aktierna och en fordran. Vad som menas med en fordran är att dödsboet har ett krav på att få betalt en viss summa pengar på grund av ett lån till en av arvingarna. När man beräknar vilka tillgångar som dödsboet har ska därför lånet räknas in. Detta innebär att dödsboets tillgångar utgörs av aktierna (260.000) plus värdet av penningfordran (alltså 50.000).

Därmed ska ni tre syskon, såvida det inte finns något testamente som säger annat, dela på hela kvarlåtenskapen som har ett värde om 260.000 + 50.000 = 310.000. Det kan nämnas att ni dessutom gjort helt korrekt som gjort avdrag för reavinstskatten.

Detta innebär att varje syskon ska ha en tredjedel av 310.000 kr, vilket ju blir cirka 103.000 kronor vardera. Eftersom ett av syskonen just nu innehar 50.000 av dödsboets tillgångar är det onödigt att hen ska betala tillbaka dessa 50.000 till dödsboet bara för att vid arvskiftet få tillbaka 103.000 kronor. Pengarna skulle ju då bara studsa fram och tillbaka. Därför är det förmodligen lättast om ni helt enkelt delar upp aktierna mellan er så att resultatet blir att varje syskon får 103.000 kronor var. Detta innebär förslagsvis att det syskon som innehar lånet endast får aktier till ett värde av 53.000 kronor, medan ni två andra syskon får resten av aktierna, så att ni får cirka 103.000 kronor vardera.

Egentligen är det inte mer komplicerat än såhär. Som du noterat har jag inte nämnt något om förskott på arv. Förskott på arv kan nämligen endast föreligga om en person har fått en gåva. Ett lån är inte en gåva eftersom det ju ska betalas tillbaka. Om det däremot skulle vara så att det här lånet istället skulle vara en gåva skulle dock resultatet bli likadant. Det syskonet som fått gåvan skulle behöva avräkna detta vid beräkningen av varje persons andel av arvet. Därmed skulle det syskonet, precis som jag beskrivit ovan, endast ha rätt till ytterligare cirka 53.000 från dödsboet, medan ni andra fortfarande skulle få de resterande cirka 103.000 kronor vardera. På så sätt skulle ni få lika mycket och resultatet skulle vara likadant som i exemplet ovan.

Hoppas att detta svarar din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?