Vi är gifta med två gemensamma barn - hur fördelas arvet och vad händer med min enskilda egendom?

2018-10-31 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi är gifta med två gemensamna barn. Allt är giftorättsgods. Utom 215.000 kr som jag fått som enskild egendom. Inga testamenten eller äktenskapsförord finns. Om jag avlider först, vad händer då med min enskilda egendom?Får våra barn ut den direkt?Eller får de ut hälften direkt?Eller får min hustru förvalta allt tills hon avlider, varefter barnen får den?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Vem har rätt till arv?
När det kommer till arvsrätt så delas arvingarna upp i olika arvsklasser som avgör vilken ordning de ärver i. Dina barn (bröstarvingar) hör till första arvsklassen och har alltså rätt till arvet i första hand (2 kap. 1 § ÄB).

Efterlevande make har företräde framför gemensamma barn
Ett undantag som har ställts upp av lagstiftaren till den ursprungliga arvsordningen är att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen innan arvet tillfaller de gemensamma barnen (bröstarvingarna). Regeln finns som ett skydd för den efterlevande maken eftersom det ofta finns intresse av att bo kvar i det gemensamma hemmet, vilket kanske inte skulle vara möjligt annars (3 kap. 1 § ÄB).

Vad händer med den enskilda egendomen?
Den enskilda egendomen får betydelse för bodelningen som sker innan arvskiftet. Giftorättsgodset delas lika mellan makarna, medan de 215 000 kr som utgör enskild egendom undantas bodelningen och alltså tillfaller din del. Din totala del utgör alltså en större del än hälften av den totala egendomssumman i bodelningen på grund av den enskilda egendomen. Denna förskjutning från en hälftendelning får följande betydelse:

- Delen som ärvs efter den avlidne ärvs med något man kallar för fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken (din fru i det här fallet) inte kan testamentera bort den delen av egendomen så som hon har rätt att göra med sin "egen" egendom. Detta för att garantera dina arvingars rätt till arv efter dig när din fru dör. Annars har hon rätt att förfoga över egendomen som hon vill under sin livstid.

- När din fru sedan avlider och arvet efter henne ska fördelas så ska det ske i två kategorier: efterarvet efter dig och arvet efter din fru. Efterarvet efter dig ska motsvara den andel som din egendomsmassa utgjorde efter bodelningen vid din död, t.ex. 2/3 eller 3/5 av egendomen (3 kap. 2 § ÄB). Lever era två gemensamma barn när din fru dör och upprättar hon inget testamente för sin egendom, så kommer det dock inte att spela någon större roll i praktiken eftersom era två gemensamma barn ändå ärver allt.

Sammanfattningsvis
Din fru ärver dig före era gemensamma barn (även inkluderat den enskilda egendomen). Den enskilda egendomen påverkar dock rätten till efterarv efter dig för era barn när din fru sedan avlider.

Skulle du vilja se en förändring i hur era egendomsförhållanden ser ut eller i hur arvet ska fördelas så finns alltid möjligheten att upprätta äktenskapsförord eller testamente. Kontakta oss gärna här om du skulle vilja ha hjälp med det.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (366)
2020-05-31 Äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?
2020-05-11 Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?
2020-05-10 Vad händer med ett arv jag fått om jag eller min make avlider?
2020-05-07 Hur blir mitt arv till mitt barn enskild egendom?

Alla besvarade frågor (80615)