Verkställighetshinder för utmätning

2015-02-22 i Utmätning
FRÅGA
Tacksam för svar så fort som möjligtHistorisk skuld UC 2013-10 - 2013-12Enligt nedan:2013-09-05 skickar Lindorff in en ansökan om verkställighet till kronofogden.Kronofogden inte kan besluta om verkställighets hinder det kan endast tingsrätten som tar ett beslut 2013-12-23.Detta verkställighets hinder gäller bakåt i tiden från och med 2013-10-10.När sedan Lindorff återkallar ansökan hos kronofogden utan föregående beslut av tingsrätten 2014-08-11 upphör verkställighetshindret. Eftersom domstolen inte genom formellt beslut skiljt sig från målet och Lindorff återkallat det direkt hos kronofogden uppstår en lucka 2013-1-10 - 2013-12-23. Domstolen har inte genom beslut reglerat än idag på grund av Lindorffs 7 dagar senare inkom med ny ansökan som en jurist hos kronofogden lyfter in i det pågående målet tingsrätten med inhibition.Jag hamnar mellan två stolar och den historiska skulden på den gamla avslutade ansökan blir synlig under tre månader 2013-10 – 2013-12 och i värsta fall 24 månader.Från januari 2014 är skulden nollad och om det inte vore så skulle jag ha en synlig löpande skuld månadsvis hos UC fram till 2014-08-11.Har begärt gallring rättelseenhet Visby men dom inväntar tingsrättens beslut så här sitter jag med en historisk skuld för att Lidorff avslutat den första ansökan.Har ni några bra råd här för att få bort den historiska skulden 2013 -10 - 2013-12
SVAR

Hej,

För att säkerställa att jag har rätt förståelse om vad som har hänt kommer jag först att göra en genomgång av händelseförloppet. Om det är felaktigt kan ni skicka ett mejl och förklara vad som inte stämmer.

Lindorff har ansökt om verkställighet till KFM för en skuld som det anser sig ha mot er. Ni bestrider ansökan och hävdar att verkställighetshinder föreligger. KFM bifaller inte er invändning och ni överklagar beslutet till domstol som tar ett inhibitionsbeslut. Ärendet ligger därefter kvar hos KFM som avvaktar domstolens slutliga beslut. Men Lindorff återkallar sin ansökan och därmed är inte längre inhibitionsbeslutet intressant och KFM avskriver ärendet men det ligger tyvärr fortfarande kvar hos domstolen som ännu inte fattat ett slutligt beslut.

Lindorff skickar sedan in en ny ansökan efter 7 dagar som lyfts in i det pågående ärendet hos tingsrätten. Därför fördröjs behandlingen av den ursprungliga frågan i domstolen. I systemet ser det därför ut såsom att ni har en skuld från 2013-10-10 till 2013-12-23 eftersom det tidigare inhibitionsbeslutet inte längre har verkan vad gäller den nya ansökan.

Vad jag ser finns det i huvudsak två vägar att gå vidare med den här saken.

Alternativ 1

Det första alternativet är att kontakta UC och förklara för dem vad som har hänt och be dem att ändra ditt historiska skuldsaldo. Följande går att läsa på UC:s hemsida.

Vad gör jag om jag anser att en uppgift är felaktig eller missvisande?

Uppgifter som är oriktiga eller missvisande ska alltid rättas. För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom.

Exempel på när uppgiften anses missvisande kan vara:
att du bevisligen betalat din skuld i tid

att personförväxling skett och att anmärkningen ska gälla en annan person

Uppgiften anses inte missvisande
om din betalningsförsummelse berott på glömska
om du betalat din skuld men gjort det för sent

Påpeka fel skriftligen:
Om du anser att uppgiften inte är korrekt ska du skriva till UC:s utredningssektion.

UC AB
Utredningen
117 88 Stockholm

Faxnumret är 08-670 90 95.

Vill du använda e-post är adressen utredningen@uc.se.

Ange ditt namn och ditt personnummer samt förklara varför du tycker att uppgiften är missvisande. Bifoga gärna någon handling som styrker din uppfattning

Alternativ 2

Alternativ två är att du tar kontakt med den domstol som handlägger ärendena från KFM och ber att få dem behandlade separat och inte som ett mål. Förklara för dem att det ena ärendet blivit återkallat och att domstolen därför borde kunna avskriva det utan någon prövning i sak. Därefter kan du ansöka om inhibition (verkställighetshinder) i det nya ärendet och se till att inhibitionsbeslutet täcker in den tid som fallit bort genom att det förra målet avskrivits. För jag antar att det rör sig om samma fordran?

Sammanfattning

I min mening tycks det här som ett olyckligt byråkratiskt misstag eftersom det egentligen inte finns någon skuld att tala om under 2013-10-10 till 2013-12-23. Lindorff har ju återkallat sin ansökan om verkställighet avseende denna tid. Därför bör du nog har störst framgång med att kontakta UC och förklara för dem vad som har hänt och hur du genom vissa brister i systemet blivit felaktigt krediterat en skuld.

Hoppas detta var till er hjälp, om jag har missförstått händelseförloppet, eller inte gett ett tillfredsställande svar, vänligen kontakta mig på viktor.persson@lawline.se.

Vänligen,

Viktor Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81741)