Verkställighet vid vårdnadstvist

2016-12-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,jag undrar om det finns något man kan göra när man har delad vårdnad men den ena föräldern inte lämnar barnen som man har kommit överens om och inte svarar på telefon. Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du använder Lawline.

Delad vårdad, eller gemensam vårdnad som är det juridiskt korrekta begreppet, innebär att ni som vårdnadshavare gemensamt ska fatta beslut om ert bart. Om den ena vårdnadshavaren inte följer era överenskommelser eller en domstols beslut kan den andra begära verkställighet enligt kap. 21 föräldrabalken.

Om en överenskommelse inte kan ske efter begäran av verkställighet kommer målet att prövas i domstol. I detta fall ska det påpekas att den förlorande parten tvingas betala alla rättegångskostnader, men det ska även påpekas att om inga nya omständigheter uppstått, sedan föregående prövning, brukar den som begär verkställighet, i princip alltid, vinna. Domstolen beslutar även i första hand om ett vite som ska utgå varje gång avlämning av ert barn ej sker, i andra hand tillsätts en medlare som ska förbättra ert samarbete och i tredje, om ingen av de föregående lösningarna fungerar, kommer domstolen att begära polishämtning av ert barn om den andre föräldern vägrar umgänge.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (798)
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (88253)