verkställighet och övergrepp

2017-10-30 i Barnrätt
FRÅGA
Har jag rätt att behålla min dotter hos mig på pans vecka, då dottern mår dåligt av att åka dit pga att hon blivit utsatt för sexuellt övergrepp av styvbrodern där........
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det verkar som om ni föräldrar har fått umgänge varannan vecka fastställt av antingen familjerätten eller tingsrätten. I sådana fall är dessa beslut verkställbara vilket innebär att en förälder kan vända sig till tingsrätten och begära verkställighet vid vite om den andre föräldern inte följer vad som reglerats, se 21 kapitlet FB. Vidare kan barnet hämtas av polis om den ena föräldern fortsätter att bryta mot avtalet, se 21 kapitlet 3 § FB.

Misstänker du att er dotter blir utsatt för sexuellt övergrepp av styvbrodern då hon bor hos sin pappa bör du dock verkligen inte lämna ifrån dig barnet för att bo hos sin far. Istället ska du vända dig till tingsrätten och begära att de kommer med ett nytt beslut angående vårdnad, boende och umgänge. Dessutom bör du direkt anmäla styvbrodern för de sexuella övergreppen han utsätter din dotter för.

När du behåller barnet hos dig finns det en risk för att pappan vänder sig till tingsrätten för att få beslutet om boende verkställt. Då kommer tingsrätten att göra en bedömning av fallet utifrån barnets bästa. Kommer tingsrätten fram till att er dotter utsatts för sexuella övergrepp i hemmet är det absolut inte till barnets bästa att bo hos sin far och verkställigheten kommer därför inte att genomföras.

Det är viktigt att du väldigt snabbt agerar om du misstänker att sexuella övergrepp mot din dotter sker!!!

Hör av dig om du har ytterligare frågor.

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?