Verkställighet av dom om delad vårdnad och boende

2016-12-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min sambo och hans x har en son på 4 år? Dom har vart i tingsrätten angående barnets boende och umgänge med pappan då mamman i somras tog sonen ifrån pappan och lämnade inte tillbaka sonen? Dom hade då varannan vecka boende och dom har nu delad vårdnad dock har pappan "min sambo" gått med på att ha sin son varannan helg i början för upptrappning. Mamman i detta fallet skyller på att barnet är sjuk och inte kan komma hit vid våra helger, hon undviker att barnet få ha telefon kontakt med pappan varje onsdag och söndag som det står att dom ska ha och hon svarar inte när vi ringer och verkar försöka att undvika kontakten. Dom har genom tingsrätten detta på papper att varannan helg ska sonen vara hos sin pappa, ha tele kontakt, men vid sjukdom kan mamman behålla barnet hemma. Fast det bör väl vara vid läkarintyg då? Vi vet att sonen bara hade en förkylning i helgen och tycker inte det är ett bra skäl. Vad kan min sambo göra? Kommer mamman komma undan med allt? Soc gör inte sitt jobb, och advokaten har väldigt mycket jobb.Vore tacksam för hjälp då min sambo inte mår bra av detta. Någon man kan prata med som kan ta det vidare eller någon som kan regler och lagar gällande det här.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en förälder inte följer det beslut som rätten har fattat kan man ansöka om verkställighet av domen. Detta görs till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist (21 kap 1 § FB). Det krävs som huvudregel att domen har vunnit laga kraft. Detta innebär att det har gått tre veckor efter att domen har meddelats och utan att någon överklagat den. Innan rätten beslutar om verkställighet kan den även uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt skall fullgöra vad som åligger honom eller henne (21 kap 2 § FB).

Verkställighet innebär att rätten förordnar om att den dom som beslutats ska genomföras. Om rätten skulle besluta om verkställighet kan den även förena detta med ett vite eller besluta att barnet ska hämtas genom Polismyndighetens försorg (21 kap 3 § FB). Att rätten kan förordna om vite innebär att den kan bestämma att den förälder som inte följer domen ska betala en summa pengar som "straff". Varje gång mamman i ert fall inte följer det som rätten beslutat kan hon behöva betala detta vite (till staten). Hämtning genom Polismyndighetens försorg blir bara aktuellt i extrema fall där det verkligen kan anses nödvändigt, detta eftersom det kan vara jobbigt för barnet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86844)