Verkställighet av beslut om särskilt boende

2016-03-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Om en person har fått beslut av socialnämnden om avslag om äldreboende, men får sedan bifall vid överklagan hos förvaltningsrätten. Vad gäller- domstolens beslut eller nämndens beslut? Vidare undrar jag hur man hanterar detta då det i exemplet inte fanns någon möjlighet för kommunen att bistå individen med vård, då äldrevården var mycket begränsad och hårt ansatt. Kan man tänka sig att en annan kommun kan komma in och bistå med hjälp, vart regleras då detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äldreboende eller särskilt boende är en insats som kan beviljas genom bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).

Om domstolen har bifallit en överklagan om särskilt boende så är de det beslutet som gäller och inte nämndens beslut. Beslutet ska sedan verkställas inom skälig tid, vilket grundar sig på en individuell bedömning. Det är nämnden i den kommun där den enskilde sökt som ska verkställa beslutet. Det är tyvärr ibland ett problem att kommuner inte verkställer fattade beslut enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade då det saknas resurser. Det finns ingen reglering om att en annan kommun då ska bistå den andra kommunen med hjälp men det går att tänka sig att kommunen som ska verkställa insatsen får hjälp att verkställa i en annan närliggande kommun om de båda är överens och den enskilde skulle tillförsäkras skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § SoL vid ett sådant förfarande.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (628)
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut
2021-04-05 Över 10 år gammalt svartbygge - vad kan begäras av mig som fastighetsägare?

Alla besvarade frågor (91092)