Bil såld av verkstad i samband med reparation

FRÅGA
Hej,Jag lämnade min bil hos en verkstad för att måla och reparera den. Det gula registreringsbeviset med alla andra papper var i bilen. För några dagar sedan fick jag ett brev från Transportstyrelsen att bilen är såld. När jag ringde mannen på verkstaden sa han att det har hänt ett fel när han skulle sälja en annan bil (hans bil) och istället lämnade han min bils gula papper. När jag gick till hans verkstad och frågade efter min bil svarade han att bilen finns vid hans hus. Igår frågade jag honom om min bil, då svarade han att jag ska få den imorgon. Vad ska jag göra om han ljuger? Ska jag anmäla till polisen? Jag har aldrig skrivit under det gula registreringsbeviset för bilen.
SVAR

Tack för din fråga!

Verkstadsmannen kan i ditt fall göra sig skyldig till sakförskingring om det faktiskt visar sig att han sålt din bil för sin egen vinning. Nedan ges en förklaring om så skulle visa sig vara fallet.

Förskingring regleras i 10 kap 1 § brottsbalken.

För att uppbära straffansvar för förskingringsbrott uppställs ett antal olika förutsättningar; för det första krävs det att verkstadsmannen ska ha fått din bil i sin besittning till följd av till exempel ett avtal där han anförtrotts egendomen, vilket rimligen kan antas är gjort i ditt fall.

Vidare förutsätts att verkstadsmannen tillägnar sig egendomen, d v s bilen, alternativt åsidosätter vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin skyldighet. Att sälja bilen är något som normalt räknas som tillägnelse, varom detta krav också är uppfyllt. Även en vägran om att lämna tillbaka bilen kan aktualisera detta.

För det tredje måste denna försäljning inneburit förmögenhetsöverföring, med andra ord ekonomisk vinning för verkstadsmannen respektive ekonomisk skada för dig. Eftersom en bil har ett marknadsvärde är denna förutsättning uppfylld så snart verkstadsmannen säljer egendomen.

Den sista förutsättningen är att verkstadsmannen måste utfört detta med uppsåt, det vill säga med vilje att uppnå detta resultat. Eftersom det handlar om en bilförsäljning, som allt som oftast är klart identifierbar med både registreringsnummer liksom att det klart framgår vems bil det är på registreringsbeviset - är det väl troligt att verkstadsmannen varit klart medveten om hans handlande.

Med andra ord är alltså samtliga förutsättningar uppfyllda för att verkstadsmannen i så fall ska kunna hållas ansvarig för detta brott. Skulle något av dessa rekvisit brista kan ansvar för olovligt förfogande - 10 kap 4 § brottsbalken - istället vara aktuellt. Olovligt förfogande är ett sekundärbrott i förhållande till förskingring som ofta kan fånga fler företeelser inom sitt lagrum och utge straffansvar för dessa.

Ett ytterligare brott som skulle kunna vara aktuellt oavsett om du får tillbaka bilen eller inte, är urkundsförfalskning - 14 kap 1 § brottsbalken - eftersom din underskrift krävs på registreringsbeviset för att ägarbytet ska registreras hos Transportstyrelsen, vilket alltså verkar ha gjorts utan din medverkan och kan därmed klart tänkas aktualisera detta brott.

Det bör poängteras att det ovan givna resonemanget bygger på hur ditt fall möjligen ser ut, andra förutsättningar kan helt klart ändra på detta. För att kunna göra en mer korrekt bedömning krävs det än mer specifika uppgifter om de gällande omständigheterna. En polisanmälan kan dock vara på sin plats beaktat av dina givna uppgifter.

Om du känner att du behöver vidare vägledning i detta ärende är du också välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-533 300 04.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (177)
2020-06-10 Hur länge kan man vänta med att lämna in hittegods?
2020-05-25 Hör olovligt förfogande under allmänt åtal?
2020-05-19 Trolöshet mot huvudman
2020-05-18 Begränsade möjligheter att polisanmäla förskingring m.m mot anhörig

Alla besvarade frågor (81763)