Verkstad utför arbeten som inte avtalats, vad gäller?

FRÅGA
Hej!Jag lämnade in min fyrhjuling för reparation och service för en tid sedan. Det blev mer kostsamt än vad jag mäktade med (ca 15000kr) och frågade om de kunde hjälpa mig att sälja den. Dealen var att de tog 10% av det den såldes för plus reparations- och servicekostnaderna. Tiden gick och den blev inte såld. De ville att jag skulle hämta fyrhjulingen för att det inte fanns plats för den längre, men att de gärna skulle hjälpa mig längre framöver. När jag då frågade vad jag var skyldig fick jag en ny summa. 26000 kr. Jag skrev och frågade hur det kunde blivit så mycket dyrare och blev hänvisad till verkstaden som visste vad för jobb de lagt ner. De hade utöver reparation och service grovrengjort plus bytt ut två reflektorer vid framlyktorna. Reflektorerna kostade 2000 kr styck plus arbetet. Jag hade ingen aning om att de skulle göra det här extraarbetet. Aldrig fick jag en fråga om det var ok att de gick vidare med det. Jag förstår att de ville göra den mer attraktiv och då kanske lättare att sälja, men det känns ändå inte rätt att jag ska betala 11000 kr mer... Kan dom kräva mig på de här pengarna?Kan jag göra något? Var gjorde jag eller dom för fel?Tusen tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de angivna omständigheterna förutsätter jag att du som konsument har lämnat din fyrhjuling till en verkstad som skulle utföra service och reparera fyrhjulingen. När reparationen var slutförd angav verkstaden att du skulle betala 15 000 kr, ni kom då överens (slöt avtal) om att verkstaden skulle sälja fyrhjulingen åt dig mot 10% av försäljningsvärdet, dessutom skulle du betala reparation och servicekostnaderna. När denna överenskommelse gjordes var det inte avtalat om att verkstaden skulle göra extraarbeten. Utifrån dessa omständigheter är min bedömning att du inte behöver betala för detta tilläggsarbete, jag kommer nedan att utveckla och beskriva vad jag grundar min bedömning på.

Vilken lag är tillämplig?

Regler gällande tjänster som utförs av näringsidkare för en konsuments räkning finns i Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL).

Vad gäller för arbeten som uppkommer under tiden som tjänsten utförs?

En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmannamässigt genom att ställa sin sakkunskap till konsumentens förfogande, och även med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen. Näringsidkaren ska alltså med hjälp av sin sakkunskap och omsorgsplikt samråda med konsumenten, 4 § KTjL.

Skulle det under tiden som arbetet utförs uppkomma behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen borde utföras samtidigt med detta, ska näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Detta innebär exempelvis att om det skulle behövas bytas hjullager eller ett oljebyte för att fyrhjulingen ska fungera korrekt ska näringsidkaren underrätta konsumenten och fråga denne vad konsumenten vill att näringsidkaren ska göra, detta benämns som ett tilläggsarbete, 8 § KTjL första stycket. Med tilläggsarbete avses inte nya arbeten som inte är i hänförliga till den ursprungligen begärda tjänsten, alltså ett arbete som inte kan anses omfattas av uppdraget, ARN 1999-5051.

Om det skulle vara fallet att konsumenten inte går att få tag på eller att anvisningar från konsumenten inte fås i rätt tid får näringsidkaren utföra arbetet om priset är obetydligt eller om näringsidkaren har särskilda skäl att anta att konsumenten skulle vilja få tilläggsarbetet utfört i samband med arbetet. Om tilläggsarbetet däremot inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för konsumenten har näringsidkaren skyldighet att utföra tilläggsarbetet, 8 § andra och tredje stycket KTjL.

Får näringsidkaren ta betalt för tilläggsarbeten?

Näringsidkaren har rätt till pristillägg om denne har utfört tilläggsarbeten som exemplen nämnda ovan, byta hjullager eller utföra oljebyte för att fyrhjulingen ska fungera som avtalat (service och reparation). Detta innebär att näringsidkaren inte har rätt till pristillägg för arbeten som inte omfattas av uppdraget (nya reflektorer och grovrengöring), 38 § KTjL.

Om det skulle vara fallet att näringsidkaren har rätt till pristillägg, får tillägg utgå med vad som är skäligt utifrån tjänstens art, omfattning och utförande, normalt pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Priset för tilläggsarbetet får däremot inte överskrida mer än 15% om inte någon annan prisgräns har avtalats, 36 § KTjL.

Sammanfattning

Utifrån omständigheterna ser jag inte att extraarbeten från näringsidkarens sida ska bekostas av dig som konsument. Min bedömning i detta fall är att näringsidkaren har lagt till extraarbeten som ni inte avtalat om och ska därmed inte bekostas av dig då dessa extraarbeten varken var nödvändiga och inte heller skäliga i förhållande till kostnaden. Något pris har dessutom inte avtalats och enligt lag får inte priset för tilläggsarbeten överskrida 15% av det totala beloppet för uppdraget (15 000), vilket i detta fall blir (15 000 * 0.15 = 2 250). Detta innebär att även om det skulle betraktas som ett tilläggsarbete, vilket i min mening inte bör betraktas som, ska du maximalt betala 17 250 för hela uppdraget. Mitt råd är att bestrida näringsidkarens krav och om näringsidkaren fastställer sig vid kraven är mitt råd att vända dig till allmänna reklamationsnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (440)
2021-05-12 Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?
2021-05-11 Vem ansvarar för stöld i bil om den står på verkstad?
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

Alla besvarade frågor (92184)