Verkningar då bostadshyreslägenhet förstörs

2016-02-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Har man rätt till kortare uppsägningstid än tre månader om lägenheten man hyr i andra hand blir obeboelig p.g.a. av t.ex. brand?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna kring uppsägning av hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (1970:994).

Enligt 12 kap. 16 § 1 st. 1 punkten och 12 kap. 10 § 1 st. jordabalken gäller det att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs genom brand och blir obeboelig (lägenheten behöver inte ha blivit totalförstörd), och hyresgästen inte är ansvarig för skadan. Detta innebär att avtalet upphör automatiskt och någon uppsägning behöver inte företas, varför någon uppsägningstid inte behöver beaktas.

Påstår hyresvärden att så inte är fallet och det enligt avtal krävs uppsägningstid har hyresvärden fel. För enligt 12 kap. 1 § 5 st. jordabalken gäller det att andra bestämmelser som strider mot bestämmelserna i 12 kap. jordabalken är utan verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hyresgästens ställe (andrahandshyresgästen).

Detta gäller både för hyra i andra hand av hyresrätter och hyra i andra hand av bostadsrätter och hus, enligt 12 kap. 1 § jordabalken och 1 § 2 st lagen om uthyrnings av egen bostad (2012:978).

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1841)
2021-01-17 Vad ska jag göra när min hyresgäst inte betalar hyran?
2021-01-17 Kan någon som man bor tillsammans med i en hyresrätt ta över hyreskontraktet utan hyresgästens samtycke?
2021-01-17 Får en hyresvärd gå in i lägenhet utan lov?
2021-01-16 Måsta jag ha hyresvärdens tillåtelse för att ha inneboende?

Alla besvarade frågor (88155)