Verkan av överförmyndarkontroll

Hur skriver jag så att mitt barns arv från mig skyddas tills 18:års ålder, dvs mamman får ej röra dessa innan

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns saker du kan göra för att skydda barns tillgångar efter din bortgång. De flesta av dessa kräver att du upprättar ett testamente.

Vad kan du göra?

Det du kan göra för att skydda dina barns tillgångar, specifikt om du och barnets moder inte är gifta. Det jag brukar rekommendera är att i ditt testamente skriva in en så kallad överförmyndarspärr. En överförmyndarspärr fungerar så att ett eller vissa konton ställs under överförmyndarkontroll. Huvudregeln då är att alla placeringar eller uttag efter din bortgång av pengarna ska godkännas av kommunens överförmyndare, som då ser till att pengarna används till barnets bästa och ansvarar för att barnen inte missgynnas ekonomiskt.

Jag vill dock flagga för att överförmyndarskyddet inte är skottsäkert. Om överförmyndaren finner att personen som är förmyndare (ditt barns mor i den här situationen) kan förvalta tillgångarna själv och sköter sin egna ekonomi, kan överförmyndaren släppa på spärren. Detta sker dock ganska sällan och om barnens mor exempelvis har större skulder själv finns risk att tillgångarna används för att betala av dessa och mycket talar därför emot att spärren skulle släppas. Men bara så du är medveten om att risken finns.

Något du kan använda dig av annars är vad som kallas för särskild förvaltare, som då fungerar som en överförmyndare men är någon du utser, förslagsvis en nära vän eller syskon. Skillnaden där är att den personen inte står under någons kontroll (mer än vad du skrivit i ditt testamente eller gåvobrev), medan överförmyndaren står under ständig kontroll av länsstyrelsen.

Utöver detta finns det vissa banker som distribuerar kontotjänster där tillgångar förvaras åt barnen med en spärr på en viss ålder. Exempelvis att dina barn inte får tillgång till pengarna (eller fonderna o.d.) förens de fyllt 21. Men min egna rekommendation är som sagt att använda dig av din kommuns överförmyndare.

Vill du ha hjälp att formulera detta i ditt testamente kan du vända dig till våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning