Verkan av fri förfoganderätt i ett testamente

2016-10-12 i Efterarv
FRÅGA
HejMin pappa gick bort förra sommaren och nu skall vi göra ett arvsskifte. Förutom mina tre syskon så finns det 3 särkullsbarn på pappas sida. Våran mor gick bort för 7 år sedan och då gick allt över tioll pappa enl testamente. I testamentet står:"den av oss som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt".Det finns inget arvsskift efter mamma, vilket var betydligt större än det som finns kvarJag har förslagit att det finns kvar skall fördelas enligt nedan:50% fördelas på 7, den del av boet som är efter pappa50% fördelas på 4, arvet efter mamma som ej tagits ut.Stämmer detta? Särkullsbarnen hävdar att hela boet skall delas på 7Vilket är rätt eller har jag missat något?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Det som blir aktuellt i din fråga är bestämmelser om efterarv som finns i 3 kap ÄB.

I mitt svar går jag nedan igenom de olika delarna av din fråga i den ordning du skrivit.

Testamentet
Dina föräldrars testamente är alltså skrivet med fri förfoganderätt, och tycks ha inneburit att din pappa har ärvt allt efter din mamma. Villkoret i testamentet om fri förfoganderätt innebär, enligt en någorlunda svårtydd regel i 12 kap 1 § ÄB, att du och dina syskon har rätt till efterarv efter er mor, när er far dör.

Fri förfoganderätt
Er far ärvde all egendom efter er mor med fri förfoganderätt, du och dina syskon bör alltså inte ha ärvt någonting. När er far nu har dött har ni, och inte särkullbarnen, rätt till det som ärvdes efter er mor. Fri förfoganderätt innebär dock att er far har rätt att använda kvarlåtenskapen hur han vill, med undantaget att han inte får testamentera vidare den. Alltså kan kvarlåtenskapen efter er mor ha krympt om er far har spenderat mycket av pengarna.

Efterarv
När man ska räkna ut efterarvet efter er mor (vad du och dina helsyskon ska ärva) ser man därför inte till det fasta belopp som ärvdes av er far, utan istället till den andel som den totala kvarlåtenskapen efter er mor utgjorde i er fars totala egendomsmassa när han hade ärvt henne. Jag förstår att det kan låta krångligt och ska försöka klargöra det nedan.
Exempel: Om er far vid er mors död ägde 100 000 kr och er mor ägde 200 000 kr äger han totalt 300 000 kr efter han har fått pengarna efter er mor. 200 000 kr utgör 2/3 av 300 000 kr. När er far sedan dör ska du och dina syskon som är berättigade till efterarv därför få ut 2/3 av er fars egendom i efterarv.

Fördelningen
Det som vi helt klart kan hävda, är att dina halvsyskon har fel angående att allt arv ska delas på alla er 7. Men för att få ut en exakt uträkning av fördelningen mellan er måste man veta den andel som er mors kvarlåtenskap utgjorde i er fars totala egendom då hon dog, alltså hur stor andel ni ska få i efterarv. När du skriver "det finns inget arvsskift efter mamma, vilket var betydligt större än det som finns kvar" tolkar jag det som att din mor ägde mer än din far vid hennes död. Alltså bör du och dina 3 helsyskon få dela på mer än 50 % efter er far, efterarvet bör vara större än så. Men som sagt måste man ha en exakt andel för att kunna säga något säkert.

Det övriga är korrekt. Den andel som inte går till efterarv ska delas lika mellan er 7.


Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (711)
2020-09-23 Hur fördelas arv och efterarv?
2020-09-23 Kan man testamentera bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt?
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (84311)