Vems ansvar när hund orsakar skada?

FRÅGA
Jag har en fråga. Vår hund blev biten av grannens hund. Sonen var ute och gick med vår hund, han passerade grannens hus.dom har nät staket runt tomten.vår hund gick i koppel och gick intill staketet,för att kissa. Då kommer deras hund och får huvudet under staketet. Och biter av vår hunds ben. Tyvärr så har vi inte försäkrat vår hund. Och veterinär kostnaderna uppgår till 35000 med operationer. Då undrar jag om inte grannen ska stå för dessa kostnader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vem som innehar ansvaret när en skada orsakas av en hund finns reglerad i 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Där stadgas att det är ägaren till hunden som orsakat skadan som är ersättningsskyldig, även om han eller hon inte vållat skadan. En hundägare har alltid strikt ansvar för sin hund, vilket innebär att det är din granne som ska ersätta skadan, det vill säga veterinärkostnaderna.

Jag vill dock påpeka att skadeståndet i visa fall kan jämkas i enlighet med skadeståndslagens reglering. Det kan ske om den som lidit skada varit medvållande till skadan. För att anses vara medvållande till en skada krävs att denne har agerat oaktsamt. Huruvida det föreligger oaktsamhet i ditt fall är svårt att bedöma utefter så lite information om händelseförloppet.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att en hundägare alltid har strikt ansvar över sin hund oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. I ditt fall torde grannen vara ersättningsskyldig men jag vill inte uttala mig om huruvida ersättningsskyldigheten kan komma att jämkas och i sådana fall med hur mycket.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (434)
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?
2020-11-28 Grannens katt har dödat vår kattunge, vad gäller?
2020-11-19 Skadeståndsansvar för hundägare
2020-11-07 Vems ansvar är det om en hund biter någon?

Alla besvarade frågor (86935)