Vems ansvar är det att göra arvsskiftet?

2020-07-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej. Jag undrar vems ansvar det är att göra arvskiftet. Personen i fråga som är maka till den avlidne säger att hon inte bryr sig. Vi är särkullbarn så det är efter vår mor vi ska ha arvskiftet, vi har provat prata med henne men det går ej. Hur går man vidare i detta?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar det som att din fråga handlar enbart om vem som ska sköta arvskiftet och inte hur arvet ska fördelas eller hur boutredningen går till. För mer information om hur de sakerna går till finns regler i ärvdabalkens första till och med sjunde kapitel vad gäller arvets fördelning och i ärvdabalkens 20 kapitel vad gäller bouppteckningen. Arvsskiftet ska om den döde varit gift också föregås av en bodelning (9 kapitlet Äktenskapsbalken). Du kan också söka efter tidigare svar på frågor om de sakerna här på Lawline.

Arvskiftet
De som ska förrätta arvskiftet är den dödes arvingar och universella testamentstagare (23 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Arvingar är den dödes barn samt make eller maka om det finns gemensamma barn. Universella testamentstagare är sådana som ärver genom testamente och som inte är arvingar. Om ni är överens om hur arvet ska fördelas kan ni sköta arvskiftet själva. Det ska då upprättas en handling över arvskiftet som undertecknas av alla dödsbodelägare. Dödsbodelägare är make eller maka, arvingar samt universella testamentstagare. Det innebär alltså i er situation att ni kan göra en fördelning av arvet som ni är överens om och sedan ska både ni och den avlidnes partner underteckna arvskifteshandlingen.

Om ni inte är överens
Skulle ni inte vara överens så kan vem som helst av dödsbodelägarna ansöka om en boutredningsman (19 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Det görs hos Tingsrätten som då utser en boutredningsman och boutredningsmannen blir då den som ska förvalta och utreda dödsboet. Dödsboutredningen ligger sedan till grund för arvskiftet.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (622)
2021-03-02 Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet

Alla besvarade frågor (89861)