FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/09/2022

Vem undertecknar avtalet, aktiebolaget eller bolagets ägare?

Hej. Vi är en ideell förening som skall upplåta en kioskverksamhet till en person. Hen har sagt sig vilja starta ett aktiebolag för detta. Vem skall skriva under avtalet för verksamheten - personen med sitt personnummer eller personen som ägare av aktiebolaget med bolagets organisationsnummer?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du vem ni ska sluta avtal med kring kioskverksamheten och framför allt vem som då undertecknar avtalet. För tydlighetens skull kommer jag kalla personen som ska driva kioskverksamheten för Sven och aktiebolaget hen vill starta för Svens Kiosk AB.

Ni kan sluta avtalet med antingen Sven som fysisk person eller Svens Kiosk AB

Det finns inga hinder för att ingå avtalet med antingen Sven eller Svens Kiosk AB. Båda två kan ingå avtal och förvärva de rättigheter och skyldigheter som avtalet innebär (aktiebolagslagen 2 kap. 25 §). Ni får helt enkelt välja vem ni vill ingå avtal med. Som jag förstår det är planen att ingå avtalet med aktiebolaget och jag kommer fortsättningsvis besvara frågan utifrån den premissen.

Styrelsen är firmatecknare för bolaget

Firmatecknare är den personen som företräder bolaget vid ingående av rättshandlingar, dvs. avtal, köp, anställningar och andra förvärv av rättigheter och skyldigheter. Det är styrelsen, inte ägaren, som tecknar bolagets firma (aktiebolagslagen 8 kap. 35 §). Eftersom Svens Kiosk AB förmodligen endast har en ägare är det högst troligt att Sven också ensam sitter i styrelsen.

Sven undertecknar avtalet i egenskap av styrelserepresentant för Svensk Kiosk AB

Sven är alltså förmodligen både ägare och styrelsemedlem. Om ni i föreningen vill ingå avtal med Svens Kiosk AB ska Sven därför i egenskap av styrelse för bolaget underteckna ert avtal med sin signatur. Det måste däremot framgå i kontraktet att det är Svens Kiosk AB som är part, inte Sven.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar, 

Aron BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”